Altamann må svare for en lang rekke lovbrudd

– Brant ned hytte, gjorde innbrudd og kjørte i amfetaminrus

Illustrasjonsfoto.  Foto: Tom Skoglund

nyheter

Mannen i 30 årene er bosatt i Alta. Han er ved statsadvokatene i Troms og Finnmark tiltalt for en rekke lovbrudd han skal ha begått i 2015 og 2016. I tiltalen heter det:

  • Onsdag 9. september 2015 i Alta satte han fyr [fornærmedes] hytte ved å bruke bensin og/eller annen brennbar væske. Brannen var eksplosjonsartet, og hytta brant ned til grunnen.
  • Torsdag 9. juli 2015 på Strand camping i Øvre Alta i Alta tok han [fornærmedes] bil og kjørte med bilen til Thomasbakken hvor han satte den igjen.
  • Lørdag 6. februar 2016 i Alta brukte han en resept som var fylt ut av ham selv eller en annen person, i et forsøk på å få ut 100 stk. Xanor. Forsøket mislyktes idet betjeningen ved legevakten oppdaget at resepten var falsk
  • Fredag 1. april 2016 i Alta, sammen med en annen mann, borttok han øl, cider og diverse andre matvarer til en verdi av cirka  4.000 kroner fra en butikk i Alta.
  • Lørdag 30. april 2016 tok han seg inn i lokalene til Fysikalsk Terapi AS gjennom et åpent vindu i kjelleren for deretter å bryte seg inn en dør som gikk opp til kontorlokaler i første etasje. Han borttok blant annet diverse alkohol, cirka 2.000 kroner i kontanter, buypassbrikker med kortlesere og koder, samt en Dewalt spikerpistol, alt tilhørende Fysikalsk Terapi AS.
  • Forut for mandag 2. mai 2016 tok han seg uberettiget inn i Universitetets lokaler på Alta Campus Alta og gjorde skadeverk på dører inn til maskinrommet samt kastet ut alle gjenstander fra skapene i damegarderoben.
  • Mandag 18. april 2016 langs Midtbakkeveien i Alta førte han personbil, til tross for at han var påvirket av amfetamin og THC. Her kjørte han inn i et skilt og en kjetting som var strukket over en vei, slik at bilen ble påført store materielle skader. Det hele uten å ha gyldig førerkort.

Påstand om erstatning/oppreisning til fornærmede forbeholdes nedlagt. Samt påstand om tap av føreretten.

Saken skal foreløpig opp for Alta tingrett i november.