– Systemet er bygget på et tillitsforhold

Allikevel blir fellesskapet svindlet for store summer.

FLERE BLIR TATT: NAV strammer til skruene og fører flere og strengere kontroller for utbetalinger av trygd. – Flere og flere blir tatt hvert år, sier avdelingsdirektør for NAV Kontroll nord Jannike Syse (Innfelt) .   Foto: Fotomontasje Altaposten

nyheter

Denne våren har det vært tett mellom tiltaler og dommer fra både Alta tingrett og Indre Finnmark tingrett når det gjelder trygdesvindel. Ikke så rart, fordi statistikk til Nav for perioden januar til april i år viser at de anmelder flere. Beløpene blir også større. I første tertial var beløpet over 700.000 kroner.

Maskinelle kontroller

Jannike Syse, avdelingsdirektør for Nav Kontroll nord, mener at gode rutiner og godt samarbeid med publikum og andre offentlige instanser er med på å avdekke flere tilfeller av trygdesvindel.

– De fleste saker avdekkes ved maskinelle kontroller, såkalte registersamkjøringer.  Det vil si at vi kjører opplysninger fra skatteetaten opp mot interne registre.

Ett av virkemidlene Nav har tatt i bruk, er den såkalte A-meldingen, som ble innført i 2015. Denne krever ifølge NAV at; «Arbeidsgivere hver måned leverer inntektsopplysninger om sine ansatte til Skatteetaten.»

– Ellers har vi tilfeller hvor vi i avdekker forhold forbindelse med saksbehandling. Men vi får også tips fra publikum og andre myndigheter, sier Syse til Altaposten.

Mørketall?

Avdelingsdirektøren ser tilbake på 2015, hvor det på nasjonalt plan ble avdekket trygdesvindel for til sammen over 300 millioner kroner.

– Et rekordår, sier Syse, uten at hun ønsker å spekulere i om dette kun er toppen av isfjellet.

– Vi prøver å jobbe mer målrettet, slik at vi kan avdekke flere tilfeller trygdesvindel. Det er vanskelig å kunne si noe om det er flere som svindler, men vi avdekker flere. Mye på grunn av et godt samarbeid mellom etatene og godt innarbeidede rutiner. Men Det av vi avdekker kan tyde på at det finnes flere saker sier hun.

Beløpene øker

Syse forteller at de har hatt inne enkeltsaker som har vært på over millionen. Den største enkeltsaken Nav Kontroll nord hadde fra Finnmark i 2015, var i overkant av 600.000 kroner og gikk på svindel av sykepenger.

• 2014: 4 anmeldelser i Finnmark. Totalt 1.082.267 kroner

• 2015: 11 anmeldelser i Finnmark. Totalt 1.900.923 kroner

• 1. tertial 2016: 5 anmeldelser i Finnmark. Totalt 724.515 kroner

– Hva slags begrunnelser har folk når de blir konfrontert med saken sin?

– Det varierer helt fra sak til sak. Noen innrømmer det, mens andre hevder at de er uskyldige og at det er andre årsaker til utbetalingene – som vi også kan se ut av dommene som kommer opp for tingretten. Det vi er opptatte av er den preventive effekten. Systemet er bygget på et tillitsforhold, og brudd på tilliten vil få store økonomiske konsekvenser for felleskapet, avslutter Syse.