Siktede hevder han handlet i nødverge

– Han har hatt det tøft.

ETTERFORSKES: Mannen i 30-årene ble utsatt for grov vold i et oppholdsrom inne i dette lokalet.  Foto: Tom Skoglund

nyheter

Natt til tirsdag 28. juni ble en mann i 30-årene utsatt for grov vold i et oppholdsrom inne i et lokale på Skansen, i Skaialuft. Det ble ringt inn en nødmelding fra en ukjent person, og da ambulansemannskaper og politipatruljen kom til stedet fant de mannen ille tilredt her. Mannen ble sendt rett til UNN i Tromsø, hvor det ble konstatert at han blant annet hadde til dels omfattende hodeskader.

To dager senere, torsdag formiddag, ble en mann i 20-årene fra Alta pågrepet i en bolig i Oslo. Han ble fraktet til Alta, og forsøkt avhørt. Mannen ville ikke la seg avhøre før hans forsvarer, Kjetil Nilsen, var tilbake fra en ferietur. Men mannen samtykket samtidig til varetektsfengsling.

Nå har han forklart seg, bekrefter advokat Nilsen.

– Handlet i nødverge

Ifølge advokaten bekrefter mannen at det var han som sto bak volden. Men siktede hevder volden var et resultat av selvforsvar:


– Han har to barn, som holdt på å bli uten pappa

I går skulle mor og far døpe sin tre måneder gamle sønn. I stedet måtte tobarnsfaren kjempe for livet på sykehuset.

– Han har forklart at det ikke var noen dramatikk forbundet med at de traff hverandre. De har begge to vært på stedet. På et tidspunkt har det oppstått en situasjon som har gjort at han har måttet forsvare seg. Det er også det som er årsak til at han ikke erkjenner straffeskyld for hendelsen.

– Mener dere det er snakk om nødverge?

– Ja, sier Nilsen.

– For å påberope seg nødverge skal man blant annet trekke seg vekk med en gang den aktuelle situasjonen er avverget. Er det gjort her?

– Jeg vil ikke si noe mer konkret om dette på nåværende tidspunkt, annet enn at han mener han har handlet i nødverge.

Advokat Kjetil Nilsen.  Foto: Arkiv

Politiet jobbet lenge ut fra antakelsen om at flere personer var tilstede da voldsepisoden fant sted. Ifølge Nilsen avviser hans klient at de var flere tilstede da voldsepisoden fant sted:

– Han bekrefter at han var på stedet, og at det kun var han og fornærmede der. Det er riktig som politiet nå sier (se lenger ned i artikkelen, red. anm) at det ikke er grunn til å tro at det var andre mennesker involvert enn de to.

– Hvorfor var din klient på dette stedet natt til tirsdag?


Kripos-teknikere startet undersøkelser på åstedet

Politiet tror voldsutøver brukte gjenstand eller våpen i den grove voldsepisoden.

– Det ligger ingen dramatikk i det at de traff hverandre. Og det er ingenting som tyder på at det har vært noe ønske fra min klient om at denne situasjonen skulle oppstå, sier Nilsen.

– Var din klient velkommen til stedet?

– Som han forklarer det: ja.

– Var de to venner?

– Ja.

Har hatt det tøft

I etterkant av voldsepisoden har siktede hatt det tungt, forklarer Nilsen:

– Han tenker kontinuerlig på denne saken, han har hatt det tøft i ettertid og det er også en av årsakene til at han ikke ville forklare seg til politiet innledningsvis. Han var så langt nede. Dette har gått hardt inn på han, og han klarte ikke å samle tankene sine.

– Hvorfor dro han til Oslo i stedet for å melde seg for politiet?

– Jeg ønsker ikke å gå i detalj rundt dette. Det som er på det rene er at han er veldig bekymret for tilstanden til fornærmede. Dette var ikke på noen måte var det utfallet han så for seg da han dro til stedet. Min klient er glad for at fornærmede får behandling nå, og håper alt går så bra som det kan med han.

– Som Altaposten tidligere har skrevet er din klient dømt flere ganger tidligere for vold, og er også tiltalt i en voldssak som skal opp til høsten. Hva får dette å si for denne saken?

– Denne saken har ikke sammenheng med de andre sakene.

– Er det snakk om forskjellige typer situasjoner?

– Åpenbart.

Ber om løslatelse

Etter pågripelsen har siktede sittet i varetekt, noe han som tidligere nevnt samtykket til. Nilsen håper påtalemyndigheten er enig i at hans klient har samarbeidet best mulig med politiet:

– Nå blir det opp til påtalemyndigheten å finne ut om de vil løslate han eller om de ønsker å fortsatt holde han varetektsfengslet. Vi vil be om løslatelse, da han har samarbeidet med politiet på alle mulige måter. Etter vår oppfatning er de nødvendige etterforskningsskritt tatt for å få en upåvirket etterforskning, og da er det også på sin plass å løslate han fra varetekt, mener Nilsen.

Fungerende etterforskningsleder Kenneth Nilsen.  Foto: Tom Skoglund

Etterforskningsleder Kenneth Nilsen sier til Altaposten at politiet velger å ikke kommentere saken ytterligere på nåværende tidspunkt, ei heller opplysningene advokat Nilsen kommer med.

– Vi har bestemt oss for å ikke si noe særlig mer før vi har fått avhørt fornærmede. Dette av hensyn til etterforskningen. Så snart fornærmede er friskere vil han bli avhørt. Når dette kan skje er vanskelig å si, sier etterforskningsleder Nilsen.

– Vil det si at fornærmede er våknet?

– Ja, men han er enda preget av både hendelsen og av legebehandlingen, som jeg forstår det.

Trolig kun en gjerningsmann

Politiet antok en stund at det måtte ha vært flere gjerningspersoner, i dag sier Nilsen til Altaposten at ingen flere er pågrepet i saken.

– Og ut fra det vi sitter på av informasjon tyder alt på at det kun har vært en gjerningsmann. Mannen som er siktet er avhørt, hva han har sagt i avhør vil jeg ikke kommentere, sier etterforskningslederen.

– Hva angår fortsatt bruk av varetekt så vurderer vi behovet for dette fortløpende. Faller grunnlaget for varetektsfengsling bort så vil vi begjære han løslatt.