Tradisjonsrikt fiske holdes i hevd

Lørdag står i notfiskingens tegn i Loavskajavri i Ávžži. 

TIL NYE GENERASJONER: En gammel tradisjon som ikke må dø ut vil nå Sámi bivdo-/ja meachastansearvi i samarbeid med Ávžži Gilisearvi og Fefo gjennomføre i Loavskajavri på lørdag ettermiddag og kveld.  Foto: Illustrasjonsfoto

nyheter

Samisk fangst- og utmarksforening arrangerer sammen med bygdelaget i Ávžži og Finnmarkseiendommen en notfiskingens dag. Talsmann for utmarksforeningen, Klemet Klemetsen, forteller at dette gir interesserte mulighet til å lære seg litt om den gamle notfisketradisjonen.

Viktig matauk

– Matauk med innlandsfiske har historisk sett stått sentralt i vår kommune, men deler av kunnskapen er i ferd med å forsvinne og det bekymrer oss i foreningen, sier Klemetsen. Han slår fast at det er en av grunnene til at bygdelaget og utmarksforeningen har fått med seg Fefo på dette arrangementet.

– Forhåpentligvis er det enda noen som vil lære dette gamle utmarkshåndverket, håper Klemetsen.

Fiskehistorier

Programmet som starter klokka seks på ettermiddagen vil gi deltakerne et innblikk i tradisjonell notfangst og Johan Klemet Kalstad vil snakke om tradisjonell bruk av not for å sikre seg vinterforsyning av sik og annen innlandsfisk.

– Det kommer også til å bli noen gode fiskehistorier, for vi har også fått Adam Klemet Hætta til å komme og fortelle om notfiske, noe han har drevet svært ivrig med en mannsalder. Han vil dele av sine erfaringer og den praksis han har gjennom alle år som aktiv fisker med not, sier Klemetsen.

Det blir nesten som undervisning i notbruk og etter at not er trukket vil det bli sløyekurs og koking av fangsten, lover arrangørene. Som også vil sette opp lavvo og salgsboder under arrangementet.