Frifunnet for glass-kasting

Verken tiltalte, fornærmede eller vitnene kunne si med sikkerhet hvem som kastet et glass i ansiktet på fornærmede.

Illustrasjonsfoto.  Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

nyheter

En Alta-mann i 40-årene møtte i forrige uke for tingretten tiltalt for å ha kastet et glass så det knuste i hodet/ansiktet til en annen mann fra Alta.

Episoden fant sted 22. februar i fjor, i Nordlysbaren, og førte til at fornærmede fikk flere kuttskader, det største av disse var omkring to centimeter langt og måtte syes med fem sting.

Uklart hvem som kastet

I dommen går det fram at tiltalte frifinnes.

For selv om det ikke er tvil om at fornærmede ble truffet av et glass i hodet/ansiktet, så mener retten at det er usikkert hvem som sto bak episoden.

Av tiltaltes forklaring fremgår det at tiltalte var beruset, og at han ikke husket så mye. Vitner som forklarte seg i retten kunne heller ikke klargjøre med sikkerhet hvem det var som sto bak glass-kastingen.

I en SMS sendt til fornærmede dagen etter skrev tiltalte at det var en trasig sak, og at det ikke var meningen. Retten påpeker imidlertid at tiltalte ikke skrev direkte at det var han som hadde stått for glasskastingen.

– På bakgrunn av bevisførselen har retten kommet til at det ikke er bevist utover enhver rimelig tvil at det var tiltalte som kastet glasset, skriver retten.