Ektepar dømt for båttyveri

Ville bare komme seg hjem.

Illustrasjosnfoto.  Foto: Vidar Kristensen

nyheter

En mann i slutten av 30 årene og en kvinne i  begynnelsen av 40 årene er i Alta tingrett dømt  til henholdsvis 30 dager ubetinget, og 20 dager betinget fengsel for blant annet tyveri av en båt fra båthavna i Skaialuftveien i Alta i 2014. Mannen sto tiltalt for brukstyveri, mens kvinnen tiltalt for medvirkning.

– Fikk låne båten

Mannen har i politiavhør forklart at han overhodet ikke har vært med på å stjele båten og skal ha forklart at han fikk låne den av en kamerat kvinnen.

– Han har møtt ham et par ganger, men kjenner ham ikke, heter det i dommen.

Mannen forklarer videre at de brukte båten til å flytte med, men at han ikke hadde noen intensjon om å gjøre noe galt. De ville bare komme seg hjem

Den medtiltalte kvinnen har i politiavhør forklart at hun og mannen hadde vært i Alta og ønsket å dra. Hun snakket da med en person som sa at hun kunne få låne en båt, og ta den med til Tromsø.

– Personen ga henne en grønn nøkkel, og hun fikk inntrykk av at vedkommende eide båten. Hun skjønte etter hvert at båten ikke var lånt bort, heter det i dommen.

To nøkler

Eier av båten forklarte for retten at båten må startes med to nøkler, som kun han og svigersønnen har tilgang til.

Retten fant det bevist utover enhver rimelig og fornuftig tvil at borttakelsen var rettsstridig. Og viser til at de tiltalte kan ikke høres med sine forklaringer om at de fikk låne båten og handlet dermed forsettlig.

Lang liggetid

På grunn av en lengre liggetid før saken kom opp for Alta tingrett, er både påtalemyndigheten og retten enig i at straffen bør reduseres. Isolert sett ville båtbrukstyveriet ha medført ubetinget fengsel mellom 45 og 60 dager.

Etter en samlet vurdering har retten kommet til at straffen skal fastsettes til ubetinget fengsel i 30 dager, hvor seks dager går til fradrag for utholdt varetekt.

Kvinnen får i likhet med mannen redusert straffen med 15 dager, og dømmes dermed til 20 dager betinget fengsel, med fradrag for to dager for utholdt varetekt.