Regjeringen åpner for økt bruk av straff når oppdrettsfisk rømmer

foto