Lengst reisevei for å føde: På 14. plass kommer den første kommunen utenom Nord-Norge

foto