Sandra Borch møter pressen etter masteroppgave-oppslag