Støre: Uforenlig med tilliten som er nødvendig for å være forsknings- og høyere utdanningsminister