AUFs nestleder lanserer sitt kandidatur til ledervervet