Borch etter orientering fra Mattilsynet: – En alvorlig situasjon