Stortingsflertallet ber regjeringen gjøre egen Melkøya-vurdering