– Ulovlig at Norge gir forbrukerne regninga for plastsøppel

foto