Må lege krisen

– Å bli henvist til fastlegen, kan være jevngodt med å bli overlatt til seg selv med plager.

Illustrasjonsbilde.  Foto: Arkiv.

leder

Pasientene blir raskt og effektivt henvist til fastlegen når de har sine utfordringer, men for noen er det jevngodt med å bli overlatt til seg selv. Kommunehelsetjenesten i Alta og andre kommuner kan naturligvis ikke leke stolleken med egne innbyggere i et så vitalt tjenestetilbud.

Som vi tidligere har skrevet om ved en rekke anledninger, er diagnosen helsekrise for Altas vedkommende. Over 1100 står nemlig på venteliste og per 17. september var fem av 26 fastlegestillinger vakante i en kommune med 21.000 innbyggere.

På toppen av det hele vil en slik situasjon ha ringvirkninger for bruken av vikarer. 5.200 pasienter er akkurat nå i en slik situasjon – og problemene vil forplante seg til institusjoner, eksempelvis sykehjem.

Nå er ikke situasjonen særegen for Alta, men distriktene er svært utsatt. 125.000 nordmenn mangler fastlege, derav 30.000 i Nord-Norge.  Situasjonen er alvorlig og kommunene har naturligvis ansvar for å gjøre noe med situasjonen. Det bør akkurat nå være prio nummer en.

Det bør det også være for påtroppende regjering, som får hele problemstillingen i fanget. Skal vi tro kommunene handler det om underfinansiering og her må den nye helseministeren får en klar og utvetydig bestilling fra Jonas Gahr Støre.

Spørsmålet er imidlertid om det er nok å pøse inn mer penger for å bøte på et akutt problem. Det er også behov for en grundig evaluering, blant annet basert på legenes egne vurderinger av hverdagen. I lengden er det ikke mulig for fastleger å jobbe kvelder og helger for å yte et tilfredsstillende tilbud. Det blir på sett og vis også en bjørnetjeneste for andre leger og de som rekrutteres inn i tjenesten.

Som leger vet bedre enn de fleste, det er ofte ikke nok med et midlertidig plaster. Problemet trenger en permanent løsning. Fastlege-flukten kommer i hvert fall ikke av seg selv og det trengs sannsynligvis både en politisk og helsefaglig analyse.

Leder i Finnmark legeforening, Per Olav Røsbø, uttalte nylig til NRK at både store og små kommuner må ha nødvending bestillingskompetanse for å få nye leger. Hvis man ikke har de rette redskapene for rekruttering, er det på høy tid å skaffe dem.