Operasjon stillstand i Alta

Er det mulig for Finnmarkssykehuset å være proaktiv for å styrke spesialisthelsetjenester i Alta, eller må hver minste tjeneste eller forbedring være et resultat av kamp mot vindmøller?

  Foto: Ukjent

leder

Er det en naturlov at skritt i riktig retning for tilbudet i Alta, er å betrakte som et angrep på fagmiljø og kapasitet ved Hammerfest sykehus?

Spørsmålet må stilles etter denne ukes merkelige tautrekking i styret til Finnmarkssykehuset, der direktøren i foretaket mener det er dyrt og lite hensiktsmessig å styrke tilbudet i Alta.

Når det bevilges 15 millioner friske kroner til en ny operasjonsstue i Alta, må det være poeng å legge til rette for nye og fremtidsrettede operasjoner ved Klinikk Alta, det vi si sikre luftforhold med nødvendig renhet for å gjennomføre et større spekter av operasjoner.

I stedet kan det se ut til at foretaket på autopilot vil sementere tilbudet, det vil si bygge en tredje operasjonsstue som ikke representerer noen form for progresjon for hva som kan utføres i Alta. Det er ikke bare å forstå.

Det spesielle denne gangen er nemlig at Finnmark legeforening ved Thoralf Enge har gjort en grundig jobb for å dokumentere at prisforskjellen er minimal på operasjonsstuene. I det minste burde administrasjonen legge fram de faktuelle innspillene for styret, slik at all informasjon er på bordet når styret samles.

I Alta er opplevelsen at kampen for spesialisthelsetjenester har pågått i mange tiår, både gjennom Altamodellen, utallige innsamlingaksjoner og kamp for tjenester som flytter ressurser fra reise til behandling – og samtidig sparer mange pasienter for ekstra belastnung. Hver meter av Alta helsesenter ble i sin tid tilkjempet før poliklinikken ble etablert for drøyt 20 år siden.

I forbindelse med realiseringen av Klinikk Alta har man møtt samme mønster. Det måtte kjempes politisk for alt fra stedlig ledelse til slagalarm og rimelig dimensjonering av bildediagnostikk, inkludert bemanning for å holde CT, MR og røntgen tilgjengelig mer enn noen timer i uka. Ingenting kommer av seg sekv.

I den grad noen tror at flyambulansen og basen poppet opp av seg selv, er virkeligheten at Helse-Alta anført av Jan Eggevik sloss i mange år for en helt nødvendig tjeneste, et halmstrå for et sykehusfri by. Det er ikke mange år siden Alta, Loppa og Hasvik tilkjempet seg en moderne båtambulanse som tåler vær og vind.

Etter vår mening burde helseforetaket på eget initiativ hatt fokus på behovene, blant annet i lys av folketallsutviklingen, avstander og vær. Administrasjonen og styret burde for eksempel ha stått i bresjen for operasjonsstuer tilpasset framtidige behov. Til og med i Alta.

Rolf Edmund Lund

Ansvarlig redaktør