Døråpner for reiselivet

Etter mange års kamp for plass på statsbudsjettet, fikk Finnmarksløpet endelig gladmeldingen. 2,5 millioner kroner i årlig støtte vil gjøre det mulig å ta et steg videre, både som idrettsarrangement og merkevare. Det kan også gjøre vinterens vakreste eventyr til en døråpner for verdiskaping i reiselivet.

Alta Frp tok med seg leder Siv Jensen til Alta for å bli bedre kjent med Finnmarksløpet.  Foto: privat

leder

Prosjektstøtten på fem millioner kroner ble ikke fullfinansiert, men dette kan likevel være et gjennombrudd for et utvidet vinterlig eventyr, som etter vår mening har større appell og potensial enn vi hittil har sett. Vi mener løpet gir vel så stor effekt som Arctic Race i markedsføringseffekt når det kommer til nordnorsk appell.

Det store løftet kom da NRK fattet interesse for daglige sendinger, og fortsatt vil denne type medieinteresse være et avgjørende premiss for løpets popularitet. Vi håper støtte i statsbudsjettet gir en langsiktig trygghet for nye og gode ideer, samtidig som investorer og sponsorer ser mulighetene. Det er behov for et nytt løft, men dette bør flere være med på. Da kan Finnmarksløpet ha betydelig gjennomslagskraft internasjonalt, med Iditarod i Alaska som noe å strekke seg etter.

Reiselivet har riktignok fått et skudd for baugen etter to tsunamibølger med Covid 19, men spesielt vinterturismen i Finnmark har enormt potensial som turistprodukt. Tallene før pandemien viste at pilene pekte bratt oppover, med nordlyset, hunde- og scootersafarier, kortreist mat, ishotell og Sapmi som noen av mange eksotiske salgsmagneter.

Blant store aktører som hadde begynt å røre seg, var Hurtigruten. Cruise-interesse og flykapasitet er to nøkkelfaktorer – og her ser vi at det er mange som vil ha behov for å løfte ei bør i fellesskap. Klarer vi å komme gjennom denne kneika, kan vinterturisme i fredelige og «øde» nord være en vinner. Det kan i seg selv være forlokkende i en post-korona-tid at det er en viss distanse mellom hver turist.

Finnmarksløpet må naturligvis hegne om sine kjerneverdier, med vekt på selve konkurransen, dyrehelse og sterke prestasjoner i eksotiske omgivelser, men vi tror historien bør bli bredere og involvere flere aktøret i hele Finnmark. Den strategien kan bli viktig og spennende.

Flere politikere og partier har engasjert seg for Finnmarksløpet, men all ære til Frp som løftet saken inn i tilspissede forhandlinger med regjeringen. Da skadet det heller ikke at Alta Frp tok med seg leder Siv Jensen til Alta for å bli bedre kjent med løpet og prosjektet tidligere i høst. Det er vanskelig å ikke bli sjarmert av konseptet og de mange som står på for å skape en så spesiell idrettsfest i nord.

For å kunne igangsette og gjennomføre prosjektet pekte Finnmarksløpet på at de trenger økt bemanning, ressurser til gjennomføring av tiltakene og til prosjektledelse. Vi håper spleiselaget utvides med støtte fra spesielt Troms og Finnmark fylkeskommune, slik at utgangspunktet er robust når nye steg skal tas.