Legg lista høyere

– Det beste er at myndighetene tar seg av informasjonen og tar nødvendige grep, ikke minst for å unngå feilkildene som ofte kommer sammen med «jungeltromma», skriver Altaposten på lederplass.

(Illustrasjonsbilde) Testing av Covid-19 ved helsesenteret i Alta.  Foto: Aron Bræstrup Løsnes

leder

Ett av de aller viktigste verktøyene mot smittebølgen som har tatt løs i Alta, er utstrakt testing og erkjennelsen av at de som kjenner på symptomer tar turen til teltet utenfor Alta helsesenter.

Da må vi for alt i verden ikke skremme innbyggerne fra å bidra til testing og smittesporing. Det kan være informasjonsbehov, nysgjerrighet eller ubetenksomhet som gjør at lister med navn sirkulerer på sosiale medier, men vi stiller oss bak rådmann Bjørn Atle Hansen og ordfører Monica Nielsen, som under dagens pressekonferanse ba om at spredningen opphører umiddelbart.

Det samme budskapet kommer fra statsminister Erna Solberg i dagens Altaposten. Hun har fått med seg lista og advarer mot å håndtere koronakrisen på en slik måte. Det beste er at myndighetene tar seg av informasjonen og tar nødvendige grep, ikke minst for å unngå feilkildene som ofte kommer sammen med «jungeltromma».

I en gitt situasjon kan slike lister fungere som en barriere mot både åpenhet og fremme en skamfølelse det ikke finnes grunnlag for. Covid 19 og pandemien kan ramme alle.

I forbindelse med presentasjonen av den lokale forskriften var det fokus på innstramming, sanksjoner og bøter. Kanskje det har gitt misforståelser og fremmet en form for angiveri, men dit vil vi naturligvis ikke. Det beste må være en kollektiv innskjerping av holdningene, slik at vi på den måten bidrar til dugnaden.

Å spre personopplysninger om helsetilstanden til andre mennesker bør vi styre unna. Utekontakten reagerte raskt og fikk fokus på de uheldige sidene ved dette. Det ga nasjonal oppmerksomhet, så får håpet være at den type aktivitet ikke videreføres, verken her eller der.

Vi er imponert av det arbeidet som nå legges ned for å kartlegge situasjonen og sikre oversikt. De tre teamene med smittesporere har bidratt til en avgjørende informasjon, slik at man raskest mulig kan sikre isolasjon eller karantene. Så håper vi at hver og en følger forskriftens anvisninger og smittevernreglene, helt uten at vi behøver å skule på hverandre.

Det er ikke vanskelig å forstå at de fleste er koronatrøtt og savner en normalisering. Ikke minst gjelder det for de som har angst for sykdommen og alle de som kjenner på konsekvensene, enten det er som næringsaktør eller pårørende som ikke får treffe sine. Vi tror imidlertid vi kommer raskest til målet ved å respektere reglene og menneskene rundt seg.