– Lekkasje fra tynn suppe

– Det positive er opprettelsen av permanent ambulansehelikopter, skriver Altaposten på lederplass.

Illustrasjonsbilde.  Foto: Akuttmedisinsk klinikk UNN

leder

Uten en eneste samferdsel-lekkasje fra Finnmark lå det i kortene: Forslaget til statsbudsjett for 2021 er spikertynn suppe for Finnmarks vedkommende, eller nordområdene for den saks skyld. Trøsten kom dagen før i form av et permanent ambulansehelikopter, som vil trygge hverdagen for pasienter i øst.

I den grad det hadde kommet et nytt veiprosjekt i statsbudsjettet, ville nok media allerede ha tatt bilde av poserende, bredbeinte lokalpolitikere sammen med statsråden. Kampen for Kløfta, Riksvei 94 og vedlikehold på fylkesveiene var som å skvette vann på gåsa. Den krigen foregår i første omgang når Nasjonal transportplan skal tømres ut – og budsjettet består av lommerusk når E6, Tana bru og Skarvbergtunnelen avsluttes. Hvis vi er litt raus og tenker hele storfylket, er det lov å glede seg over at prosjektet Kvænangsfjellet er inne i varmen.

Vi er klar over at Covid 19 er bakteppe for året forslag, men dessverre kan det se ut som om visjonen for E45-korridoren består av honnørord, gjerne i forbindelse med besøk til Kløfta der pillråtten stein truer med å slippe taket i ura. Regjeringens resolutte nei til ilandføring ble på sett og vis asken som ble strødd over Veidnes, der man feiret med flagg for syv år siden. Nordområdemeldingen skal visstnok hente visjonene ned på bakkenivå, men vi begynner på å tvile på at det finnes nasjonal vilje til noe som helst.

Jakten på gladsaker ble på sett og vis avsluttet tirsdag. Opp av hatten dagen før dagen kom nemlig 60 millioner kroner i 21-budsjettet til et permanent ambulansehelikopter i Kirkenes. Det er en historisk styrking av beredskapen i Øst-Finnmark og må betraktes som et helsepolitisk løft av dimensjoner for den østlige fløyen av et gigantisk storfylke. Det gir trygghet, men vi er også ganske så overbevist om at dette får direkte betydning for liv og helse i regionen.

Vi tror en krise har bidratt positivt til en permanent løsning. Først ble Forsvarets helikopter hentet inn da Babcock-surret varte i lengste laget, så kom erstatningen i form av Norsk Luftambulanse AS som nå sørger for beredskap resten av året. Når det nå implementeres i statsbudsjettet, blir det et viktig supplement til ambulanseflyet ved basen i Kirkenes.

Det betyr også at det kan være en styrke for helheten i Finnmark, der vi har to av tre fly ved Altabasen. Ved samtidighetskonflikter vil et tilgjengelig helikopter i øst være en styrke for mange av nabokommunene, som har et godt stykke til Kirkenes sykehus  Det er derfor et stort pluss for prehospitale tjenester i Finnmark. Verdien har vi sett gjennom mange år – og hver søndag kan vi i programmet 113 ser hvor viktig flyhelikoptrene er for mennesker i nød, der minutter og sekunder er verdifull. Dette må naturligvis skje i et tett samspill med bil- og flyambulansen som er avgjørende for akuttjenesten i Finnmark.