– Nok en stein til byrden

I den grad man pålegger selskapene nye avgifter, er det som regel brukerne som blir straffet, skriver Altaposten på lederplass.

Illustrasjonsbilde.  Foto: Ole Berg-Rusten

leder

Widerøes tilstedeværelse i distriktene er blitt døpt for kystens bussrute. Det er forsåvidt et godt bilde på virkeligheten i en togfri verden med ekstremt lange avstander, men de politiske grepene som tas, står ikke i forhold til den viktige distriktspolitiske rollen kortbanenettet har.

Det var nemlig én sammenheng som ble effektivt ble kvalt av plutselige innfall under salderingen av statsbudsjettet for fire år siden, da regjeringspartiene med støttespillere, på overtid kom på at flyseteavgiften ville fikse et budsjetthull.

I den virkelige verden har sånt betydning. Effekten er gjerne slik: I den grad man pålegger selskapene nye avgifter, er det som regel brukerne som blir straffet. Både når det gjelder prisnivå – og ikke minst rutetilbudet som nå står lagelig til for hogg med en reduksjon på 4.000 avganger.

Det er nettopp det som skjer nå, selv om man har forsøkt med avbøtende tiltak som redusert terminalavgift og bunnfradrag på startavgift. Med færre avganger blir det større press på eksisterende ruter, og økt etterspørsel pleier som regel å få betydning for prisen. 

Vi registrerer at politikerne nå sender hele ansvaret over på flyselskapet. Det er naturligvis ikke ukjent at monopolisten bruker musklene for å kvele konkurranse, enten det er «smårollingene» Arctic Air eller FlyViking som ble et irritasjonsmoment. Alene på markedet har Widerøe også sendt friske regninger til passasjerene gjennom årene, slik det gjerne blir uten et korrektiv.

Likevel: I stedet for en naturlig differensiering av avgifter, har man altså satt i gang prosesser som gir mindre forutsigbarhet og setter ruter i spill i distriktene. Flyseteavgiften var ett signal, det var også leken med momsøkning. Når ting kastes opp i luften uten at det er gjennomtenkt, har det betydning for framtiden. Det kan for eksempel gjøre at investeringstakten blir mindre i selskapene som blir berørt.

De subsidierte FOT-rutene blir ikke påvirket, men det blir kommersielle ruter mellom mange av vekstsentrene, der både næringslivet, pasienter og folk flest behøver alternativer. Vi registrerer videre at ekspertene mener at tiltaket har minimal betydning, men det er fordi de ikke skjønner at dette er eneste alternativ for blant annet de som vil skape vekst og utvikling.

Det er også slik at mange av destinasjonene jobber for å sikre turisme og opplevelsesbedrifter bedre muligheter til å nå lønnsomt volum. Derfor har man i årevis jobbet for flere ruter. I stedet for å skape bedre rammebetingelser, ender det med at det blir færre ruter.

Det er ikke sikkert at 4.000 færre avganger og reduksjon i kapasiteten ender med forferdelse, men det er nok en stein til byrden.