Pasientene kommer ikke til å være begge plasser. Finnmarkssykehuset vil havne i spagaten

– På kort sikt er det grunn til å advare mot konsekvensene av de foreslåtte kuttene for 2020, alt iscenesatt for å forsvare utbyggingen i Rossmolla, skriver Altapostens redaktør.

Slik skal etter planen Nye Hammerfest sykehus bli seende ut.  Foto: Link arkitektur

leder

Helse Nord tar betydelig risiko ved å igangsette byggingen av Hammerfest sykehus. Det er overhengende fare for at den underliggende drift er for skjør til å forsvare satsingen, som kommer i forlengelsen av investeringene i Kirkenes, Alta og Karasjok.

Det er paradoksalt og urovekkende at styret i Helse Nord, klemt inne mellom slumrende juledager og nyttårsraketter, vedtar en investering på 2,3 milliarder kroner, tilsynelatende basert på at «det går seg til».

Vi unner forsåvidt Vest-Finnmark et flunke nytt sykehus, men risikoen er stor for at champagnen kommer til å sette seg i vranghalsen. Styret tok seg riktignok bryet med å møtes ansikt til ansikt, men det sier en hel del at man man planla å vedta en slik investering på autopilot og skype, uten å kunne sannsynliggjøre at kuttene på verken 120 millioner eller 80 millioner kroner årlig, ikke vil ramme pasientgrupper hardt.

Vi er helt enige med styremedlem Kari Jørgensen i at det ville vært fornuftig å utsette behandlingen til man rent faktisk ser at det er driftsmessig grunnlag for en så vidt risikabel investering. Svarene vi har fått så langt henger ikke på greip.

Det gjør selvfølgelig ikke saken bedre at utfordringene ved nye Kirkenes sykehus er uløst og at dimensjoneringen av sykehuset i Hammerfest ikke tar hensyn til økt og nødvendig tilstedeværelse for spesialisthelsetjenesten i Alta. Pasientene kommer ikke til å være begge plasser.

Finnmarkssykehuset vil havne i spagaten, selv om de omsider har sett hvor effektivt oppbygging av tilbud i Alta er for å spare reisekostnader. Vi mener en forsvarlig og helhetlig utredning for mange år siden ville gitt Helse Nord et helt annet faktagrunnlag for å balansere tilbudet på pasientenes premisser.

På kort sikt er det grunn til å advare mot konsekvensene av de foreslåtte kuttene for 2020, alt iscenesatt for å forsvare utbyggingen i Rossmolla. Samtidig som vi lar oss bekymre over mangelfull beredskap for luftambulansen i regi av andre, har Altaposten dokumentert at tjenesten forringes kraftig på bakken i regi av oss selv. Med sterke og unisone advarsler fra tillitsvalgte i øst og vest.

Vi synes også det er trist at man ofrer psykiatrien, med kutt som gjør at klinikksjefen med god grunn ber til høyere makter om at ansatte holder seg friske. Vi har fått sterke påminnelser om viktigheten av psykisk helse, sist i nyttårstalen til både statsministeren og kongen. Det er enighet om behovet for å satse mer på psykiatrien, men i Finnmark har vi stelt oss slik at vi velger sparebluss. Med åpne øyne og med politikerne på gjerdet.