– Det er nesten så man må gni seg i øynene

– Vorlands argumenter for to akuttsykehus på Helgeland, kunne vært hentet fra frustrete altapolitikere.

Direktør Lars Vorland i Helse Nord har hentet argumenter fra strukturdebatten i Finnmark til Helgeland, for å ha to akuttsykehus vel og merke, mener Altapostens redaktør Rolf Edmund Lund.  Foto: Scanpix/NTB, Rune Stolt Bertiniussen

leder

For alle som har deltatt i maratondebatten om sykehusinvesteringer i Vest-Finnmark de siste 15 årene, har det vært på grensen til absurd å følge strukturdebatten på Helgeland om samme betente tema. Hadde det ikke vært for det underliggende alvor, hadde det hele hatt komikkens skjær over seg.

Helse Nord, med direktør Lars Vorland i spissen, har nemlig sopet med seg det meste av argumenter for en ny struktur i Vest-Finnmark, til bruk for sin begrunnelse for at både Mo i Rana og Sandnessjøen bør ha egne akuttsykehus. Det desidert viktigste argumentet for at vi ikke skal ha to likestilte klinikker i Vest-Finnmark, har vært faren for å undergrave fagmiljøet.

På Helgeland er retorikken fullstendig snudd på hodet. Der er det ingen problemer å splitte opp fagmiljøet på to enheter. I en moderne verden må det være mulig, spesielt når alternativet er så lange avstander. Det er så man må gni seg i øynene over de spektakulære, verbale kolbøttene som er fortetatt etter at sykehusstrukturen ble sementert i Finnmark, uten en helhetlig utredning av sykehusstrukturen i bunnen.

Helse Nords melding til Alta kommune, som kjørte sin egen utredning, var at de like gjerne kunne fyre opp 500 tusenlapper på torget. Det var helt uinteressant hva anerkjente Oslo Economics kom fram til.

Avstandene på Helgeland er med andre ord mye mer belastende enn for reisende i polare Finnmark, med fjelloverganger som stanser både pasienter og fødende i hopetall. Utfordringene med flyambulansen begynner etter hvert å bli kjent.

De som fulgte Lars Vorlands fremlegg sist onsdag om to akuttsykehus på Helgeland, var det nærliggende å kikke seg over skuldra for å sjekke at ikke salige Wesensteen spøkte i kulissene.

Her er Vorland krystallklar etter drøyt 20 minutter: «Det er noe med avstand og fødsler som også har betydning. En nylig doktorgrad som er avlagt, viser helt entydig at avstand til fødeavdeling over èn time får noen konsekvenser.»

Videre kom denne konklusjonen i en pressemelding: – For meg er behovet for sykehustjenester til en økende og stadig eldre befolkning det aller viktigste. Akutt indremedisin er det som haster mest for folk flest, og det gjør at det på Helgeland er mest fornuftig med to akuttsykehus, sier han.

Det er nesten som om han har vært på tyvtokt i argumentbunken til frustrete politikere og pressgrupper i Alta.

– Begge sykehusene burde ha akuttberedskap i både indremedisin og kirurgi og fødeavdeling, mente Vorland. Det vil derfor ikke være ett stort og ett lite akuttsykehus. Vorland understreker for sikkerhets skyld i sitt saksframlegg, at tjenesten skal drives som ett sykehus på tvers av geografisk plassering.

Du kan så si.

Uka ble avsluttet med Lars Vorlands anmodning om å bygge ut Hammerfest sykehus, til tross for at de økonomiske sparetiltakene Finnmarkssykehuset har lagt fram, spriker som en værherjet staur. Vi ser ingen logikk i de forslåtte innsparingene, enten vi diskuterer dagens enorme driftsundersskudd, vikarbruk, psykiatrien eller prehospitale tjenester som skal kuttes nådeløst. Klinikksjef Inger Lise Balandin håpet betegnende nok at de ansatte holdt seg friske. La oss håpe det samme gjelder for ulike pasientgrupper.