Full brems for veiprosjekter

– Faren er overhengende for at håndbrekket vil ruste fast for Finnmarks vedkommende, skriver Altapostens redaktør.

Skilting i forbindelse med forbedring av RV94 Skaidi-Arisberget.  Foto: Rolf Edmund Lund

leder

Det ble tynt med lekkasjer til finnmarksmediene i forkant av forslaget til statsbudsjett, simpelthen fordi det var lite å melde. Samferdselsbudsjettet er såpass ribbet for nye veiprosjekter, at en lekkasje ville fortonet seg som en blanding av duskregn og damp.

Det blir snorklipping på Tana bru i løpet av 2020 og arbeidet med Skarvbergtunnelen på E69 vil gå sin gang. Det er velkjente og viktige prosjekter som får sin fortsettelse. Noe annet ville da også vært å hoppe av i svingen med hodet først, så dette var bevilgninger alle hadde regnet med. Verre er det med nye prosjekter.

Der er langstrakte Finnmark parkert fullstendig, i så stor grad at vi regner med at representantene for regjeringspartiene i nord vet å si fra.

Det er alvorlig og betenkelig at Finnmark er plassert ettertrykkelig på veiskuldra, uten progresjon. Den ekstremt viktige E45-korridoren fra finskegrensa blir ikke fulgt opp – og problemet er naturligvis at stillstanden forskyver seg i årene som kommer.

Da Kløfta ble presset bakover på prioriteringslista i Nasjonal transportplan (NTP), var det en klar indikasjon på at disse flaskehalsene ikke var prioritert, noe som uomtvistelig vil få konsekvenser. Mangel på infrastruktur vil gjøre at modulvogntog må styre unna denne korridoren, med de konsekvenser dette får for transport av eksempelvis fiskeprodukter. Den litt vidløftige debatten om Nord-Norge-banen blir nærmest for science fiction å regne, når det settes opp mot reelle behov i veinettet.

For oljeprovinsen Hammerfest er innfartsåra satt på vent. Spadestikkene på Skaidi skulle være startskuddet for en oppgradering av RV94, men her kan det se ut til at håndbrekket ble satt på ved Arisberget. Ved siden av Kløfta er dette det aller viktigste veiprosjektet, så her bør finnmarkspolitikerne tverrpolitisk på banen for å innlemme Finnmark i videre planer.

Med litt godvilje kan vi riktignok fjerne fylkesgrensen noen måneder for tidlig og følge E6 over og gjennom Kvænangsfjellet, som er flyttet over fra Statens Vegvesen til Nye Veger AS. Prosjektet ligger i dag inne i NTP og håpet er at man kommer i gang med tunnelen raskest mulig. En slags trøst er det for kontakten mellom Nord-Troms og Alta-regionen, men vi minner om at den virkelige store trafikken kommer over finskegrensa. Det må også politikerne ta inn over seg.

Akkurat nå ser det ut til at Finnmark har truffet en tørr brønn i samferdselssaker. Vi registrerer at E6 gjennom Ballangen forseres, at det avsettes penger til E8 Ramfjord og E10 fra Tjeldsund. Hålogalandsveien blir tidenes største samferdselsprosjekt i Nord-Norge, så faren er overhengende for at håndbrekket vil ruste fast for Finnmarks vedkommende. Det må sies å være skremmende utsikter, både for E45 og bypakkene som er lagt i skuffa.