– En ny verden åpner seg

Prosjektleder Jacob Grønn og kommunikasjonssjef Berit Erdal i Statnett.  Foto: Magne Kveseth

leder

Når Statnett nå søker konsesjon for bygging av 420 kV-linja østover fra Skaidi til Varangerbotn, er dette både et etterlengtet og nødvendig grep for at Finnmark skal ha de samme utviklingsmulighetene som resten av landet.

Vi håper også dette vil utløse interesse fra investorer innenfor flere relevante bransjer og at myndighetene vil se hvilke uforløste muligheter som finnes i nordområdene. I altfor lang tid har ideer og visjoner presentert i nordområdemeldingene befunnet seg i «dødvannet». Mangel på forutsigbarhet gjør det også vanskelig å investere store penger i regionen.

Det er svært forståelig at gårsdagens nyhet framkalte unison jubel i Øst-Finnmark, som lenge har levd i uvisshet om det er vilje og økonomi til å forlenge kraftlinja. Dette er imidlertid så viktig og avgjørende infrastruktur for både trygghet og omstilling, at det representerer et taktskifte. Forsyningssikkerheten er naturligvis vital, men det gir også rom for ambisjoner innenfor energisektoren og bergverk. Både når det gjelder Sydvaranger gruver, Barentshavet øst, vindmøller på Hamnefjell og naturligvis nye ideer som nå kan gjødsles med nye forventninger.

Vi tror også det er viktig å fastslå at infrastruktur gjerne går i begge retninger, enten det er veier eller linjer. Et robust linjenett i hele regionen vil gavne alle, også med tanke på at man nå vil føre fram kraftlinja i full skala til Hammerfest for elektrifisering av plattformer. Når man forsterker linja til Skogfoss, har man kanskje også hatt i mente vår stor nabo i øst. I den grad det politiske været igjen mildner, kan samarbeid over grensene blir viktig for både folk og næring.

Hadde dette på sikt vært et bidrag til å fase ut atomkraftverk, så hadde det også gjort en forskjell miljømessig og sikkerhetsmessig. Vel vitende om at dette kan betraktes som politiske drømmerier, kan det kanskje også på sikt være et bidrag til modernisering av den «skitne» industrien på andre siden av grensen? I det hele tatt blir mulighetsrommet mye større.

For Finnmark Kraft gir dette nye utsikter for vindmøllesatsingen, i et fylke som har masse vind tilgjengelig. Rent umiddelbart gir det mulighet til å tenke større for Hamnefjell, men gjør også at det går an å tenke på muligheter i stedet for begrensninger.

Vi registrerer at de politiske partiene slåss om æren for gjennombruddet, i så stor grad at Statnett ble sittende med gamle nyheter da det hele skulle feires med kake torsdag ettermiddag. Svaret kan være så enkelt at alle monner drar i synliggjøringen av behovet, enten det er faglig begrunnet eller politisk ønsket. Når Finnmark opptrer samlet har vi større innflytelse til å «trenge» gjennom, enten det er fylkestingets trippelvedtak eller stortingsrepresentanter som er utålmodige og fremoverlente i kontakten med sentralmakta.