– Finnmarksløpet bør inn på statsbudsjettet

– Vi mener potensialet er kolossalt, skriver Altaposten på lederplass.

Illustrasjonsbilde  Foto: Finnmarksløpet

leder

I ettermiddag går startskuddet for Finnmarksløpet, ett av de største og mest genuine varemerkene for kultur, reiseliv og bolyst i det arktiske Norge. Etter vår mening fortjener arrangementet og Finnmark drahjelp for å videreutvikle det enorme potensialet, aller helst en fast og forutsigbar uttelling på statsbudsjettet.

Siden den spede begynnelse på tidlig 80-tall har løpet blitt en kjent og kjær happening, langt utenfor Norges grenser. Det store gjennombruddet kom med daglige tv-sendinger på NRK og dermed en tydelig profesjonalisering fra eiere og apparatet rundt. I tillegg har man klart å bre vingene utover hele Finnmark og mobilisert godt og vel 600 ildsjelere hvert eneste år. Det er hyggelig for alle å være en del av dette snart 40 år lange vintereventyret, enten man er kjører, handler, publikummer, journalist eller næringsaktør.

Håpet er at man allerede fra 2020 har støtten på plass, i tråd med at Finnmark fylkeskommune sammen med Finnmarksløpet har søkt om støtte til et treårig prosjekt. Vi tror potensialet er enormt, hvis det tilføres midler til å styrke organisasjon, forretningsmodell og markedsføring. Et blikk på det man har fått til i Alaska og Iditarod, bør være en indikasjon på at dette kan bli noe mer enn et kultur- og idrettsarrangement. Nemlig en unik næringssatsing, som også inkluderer maten som fortjener å blir noe mer enn kortreiste spesialiteter. Det er nok å nevne råstoffer som sjømat og reinkjøtt.

Tallene fra direktør Kristin Krohn Devold i NHO Reiseliv, er at løpet alene genererer 14 millioner kroner til reiselivet i Alta og dermed sikrer mange hundre arbeidsplasser. Det skapes store verdier, men poenget er at man sannsynligvis bare pirker i overflata. Det man har klart å få til i Tromsø knyttet til nordlysturisme er et tegn på at potensialet for spesielt vinterturisme er stort. Etter vår mening har Alta og Finnmark aktører som tilbyr kvalitet med stor K, så tiden er inne for å vie lønnsomhet enda større plass. Visit Alta kan være en drivkraft for å spenne musklene i fellesskap.

Uten at man på noen som helst måte bør rokke ved navnet Finnmarksløpet, kan det tenkes at arrangementet også kan bidra til å styrke båndene i en nytt og sammenslått fylke. En tur innom Kvænangen og Nord-Troms kan øke tilslutningen ytterligere og nærme seg Iditarod i lengde og fascinasjon. I år skal de råeste hardhausene gjennom 1200 kilometer. Kanskje en sløyfe innom Nord-Troms om noen år gjør at det finnes ekstreme kjørere som presser distansen opp i 1500 kilometer? Det er heller ikke sikkert at landegrensene bør være en barriere, i hvert fall ikke når man kaster opp visjoner i idefasen og tenker i et lengre perspektiv.

Vi registrerer at man tverrpolitisk er innstilt på å «selge» Finnmarksløpet inn. I tillegg mener vi at NHO reiseliv og andre bør presse på, slik viopplevde da Arctic Race kom på banen. Vi tror det vil være samlende, med appell i hele landsdelen.

Lykke til med årets løp!