– Å kutte bibliotekarene er på lang sikt oppskriften på fallitt – og taperne er elevene

– Paradoksalt nok jakter fylkeskommunen på nye rettssaker å svi av pengene på, skriver Altapostens redaktør Rolf Edmund Lund.

  Foto: Tom SKoglund

leder

I disse budsjettider er det slett ikke uvanlig at rådmenn legger fram forslag som er dømt til å bli «skutt ned» av politikerne ved første og beste anledning. Andre ganger kan man risikere at små, men selvfølgelige tjenester blir snittet vekk, i skyggen av truende øksekutt innenfor de store postene helse, skole og samferdsel.

Ett av tilbudene som skal raderes vekk i fylkeskommunale budsjetter er skolebibliotekarene, et grunnleggende og selvfølgelig tilbud ved skolebibliotekene ved våre videregående skoler. Det er her elevene skal guides til rett litteratur innenfor rett fagfelt. Det er nemlig ikke alt man kan google seg til her i verden. Da trengs det kompetanse og voksenpersoner, som skal bidra til at elevene er på «rett kurs» i forbindelse med skolearbeidet.

Harde fakta fra skoleresultater og frafall sier oss at elevene i Finnmark virkelig behøver å bli sett av skolevesenet, enten det er ledelse, lærere eller nettopp bibliotekaren. De bør være tilgjengelige i hverdagen, ikke som en distansert link eller et digitalt villnis. Frykten må også være at elever med dårligst forutsetninger for å finne fram i denne jungelen, blir taperen også her. Det må være stikk i strid med alle intensjoner og vi må innrømme at NRKs intervju med hovedutvalgsleder Johnny Ingebrigtsen ikke ga den helt store trua på at denne sammenhengen blir vektlagt.

Hvorfor går man så løs på innholdet i skolen? Hvorfor må de samme skolene bruke en gedigen ostehøvel for å få hjulene til å gå rundt?

Manglende politisk evne og vilje til å se på strukturelle forhold, gjør at fylkesrådmannen har en regelrett håpløs oppgave med å legge fram et substansielt budsjettforslag. Etter å ha bygget kaier, infrastruktur og skoler, er man knapt nok i stand til å sikre anløp eller ta i bruk flunkende nye klasserom. Vi var for litt siden nær ved å risikere at politikerne skulle fjerne skoletilbud, der man faktisk har lærlingplasser og lærlinger. Det er på grensen til absurd – noe hovedutvalget for kompetanse heldigvis skjønte.

Det betyr imidlertid bare at fylkesrådmannen ikke fikk sine kutt og må se mot andre håpløse poster i budsjettet. Som å kutte bibliotekarene. Det er som å kutte betjeningen i butikken, før man har funnet alternative måter å ta betalt på. På lang sikt er det oppskriften på fallitt – og taperne er elevene.

Paradoksalt nok jakter fylkeskommunen på nye rettssaker å svi av pengene på. Denne gangen vil man saksøke staten for å omstøte vedtaket om sammenslåing av Troms og Finnmark fylkeskommune. Hvis det er noe de siste budsjettforslagene skriker etter, så er det bedre styring av en mer robust fylkeskommune.