– Gratulerer, Finnmark!

– Prosjektet heter Alta vest, men er altså et prosjekt for hele Finnmark, skriver redaktør Rolf Edmund Lund.

Torsdag ble Ailegas-tunnelen fra Langnesbukta til Storsandnes åpnet av statssekretær Tommy Skjervold (midten), Alta-ordfører Monica Nielsen og Torbjørn Naimak fra Statens vegvesen.  Foto: Martin Hovden

leder

Torsdag ble Ailegas-tunnelen fra Langnesbukta til Storsandnes åpnet og markerer dermed avslutningen på litt av et samferdselsprosjekt. Innfartsåra til Finnmark er sluttført med bravur og vi har fått innbydende tunneler og veistrekninger – som gir reisende trygghet og sikkerhet.

Det er derfor bare å gratulere Statens vegvesen med solid koordinerende innsats gjennom flere tiår, hvis vi tar med Langfjordveien som var et eget kapittel i slåsskampen for ansvarlige traseer. Strekningen mellom Alta og fylkesgrensa gjør hverdagen bedre og tryggere for alle – og vi tror det vil medføre at innbyggerne i de to fylkene kommer nærmere hverandre på alle tenkelig områder. Enten fylkespolitikerne i Finnmark vil det eller ikke.

Det handler om naturlig folk-til-folk kontakt, men også arbeidsmarked og handel. Vi tror det blir mer og mer naturlig å tenke seg samarbeid også i offentlig forvaltning, slik tanken om kommunesammenslåing inviterte til.

God infrastruktur betyr ekstremt mye for fellesskap – og en tunnel gjennom Kvænangsfjellet vil naturligvis være et nytt tiltak for å smelte sammen Vest-Finnmark og Nord-Troms. Allerede er det tette bånd.

Prosjektet heter Alta vest, men er altså et prosjekt for hele Finnmark. Det samme kan sies om E45 som bør være neste storsatsing for fylket. Det er gjennom disse innfartsårene fisk og andre varer fra hele regionen skal ut i den store verden– så dette er vesentlig infrastruktur for alle.

Det meste av større veier og pakker blir i øyeblikket fullfinansiert med bompenger. Sakte, men sikkert har større byrder blitt overført til brukerne, også i deler av landet der det ikke finnes alternativ transport. Vi ser også at metoden nå brukes flittig til å utbedre stamveinettet. Det er ikke lengre en metode for å skøyte på øysamfunn og distrikter, men regulær finansiering av veier. Det er muligens effektivt, men fungerer også som usolidarisk, flat beskatning.

Til alt hell fungerte ikke truslene fra statsråden den gangen. Det endte med at Frp på smått mirakuløst vis klarte å demontere bommene i Hjemmeluft, noe som i dag er et stort pluss for absolutt alle. I begrepet mirakuløst ligger det imidlertid en erkjennelse av at lynet neppe slår ned i skithuset to ganger på rad – så politikerne blir nødt til å foreta viktige valg i årene som kommer. Det handler om Altapakken og det handler om E45 fra finskegrensa og trafikk over Indre riksvei.

Før den tid bør Finnmark vite å glede seg over den bomløse virkeligheten på en langt kortere innfartsvei, der en bred og oversiktlig trasé har gitt en ny hverdag. Vi er også imponert over hvordan Statens vegvesen har klart å turnere anbud og kontrakter, slik at lokale bedrifter har fått være med på arbeidet. Det gir kroner og sysselsetting, men også kompetanse. I tillegg er vi imponert over at vegvesenet har vært på tilbudssiden i anleggsperioden, slik at Alta på en praktisk og fornuftig måte har fått masser til både sjørettet industriområde og utfylling med sikte på en lengre rullebane ved Alta lufthavn.