Bråttsjø for anbudet

– Det er god grunn for Høie til å engasjere seg i denne saken.

BEKYMRING: Anbudsprosessen for båtambulansen vekker fortsatt bekymring.  Foto: Anne Mari Aalberg

leder

Leder Paul Olav Røsbø slår på vegne av Finnmark legeforening alarm om anbudsdokumentet som foreligger for båtambulansen i Vest-Finnmark. Foreningen bidrar med såpass urovekkende anførsler for kravene som stilles til en fremtidig operatør, at det er god grunn for helseministeren til å engasjere seg i saken.

Egentlig handler det om manglende krav. Kritikken fra legeforeningen dreier seg om både mannskap, selve båten, utstyr, vedlikehold og responstid. Det er grunnleggende viktige forhold for den trygghet innbyggere og ambulansepersonell må og bør ha i disse farvannene – og dette bør både Sykehusinnkjøp og ikke minst Finnmarkssykehuset ta på stort alvor.

Det betyr at man raskest mulig gjennomgår de mange ankepunktene som kommer etter at anbudsdokumentet ble lagt ut. Dette er svært kompliserte kontraktsforhold, så vi skjønner at tidsrammene har sprukket ettertrykkelig, men dette handler til gjengjeld om en svært viktig og krevende tjeneste i et langt tidsspenn.

De avgjørelsene som tas nå, vil være gyldig for de neste ti årene. Da kan ikke det viktigste være at innsigelsene er på plass før 30. oktober, spesielt når man faktisk har mulighet til å bruke dagens kontraktør til alt er på plass. Hastverk kan fortsatt være lastverk.

Det er prisverdig at lokalpartiet og fylkespartiet i Høyre reagerer så momentant på det som foreligger og sørger for at partikamerat og helseminister Bent Høie er informert. Det samme gjelder naturligvis det skriftlige spørsmålet fra stortingsrepresentant Ingalill Olsen til Høie, som viser at det er tverrpolitisk bekymring.

Spørsmålet krever en skriftlig redegjørelse fra departementet – og vi kan ikke helt skjønne at det skal være mulig å omgå at det er en viss distanse mellom politiske løfter og anbudet som ligger ute. Det viktigste er naturligvis nå at man ikke risikerer liv og helse for å spare penger.

Vi mener fortsatt at det er klokt å ta vare på den lokale kunnskapen og den erfaringen de ansatte har fra meget ugjestmilde forhold for en ambulansebåt. Vi registrerer at det finnes juridiske betenkninger i forhold til virksomhetsovedragelse, men vi ser også at det er et politisk ønske å ivareta kompetansen. Det var tydelig i flyambulanse-saken – og vi har tolket helseministeren dithen, at det er ønskelig for båtambulansen.

Det viser seg imidlertid at politikerne, uansett nivå, opptrer temmelig bondefanget av det som skjer på admimistrativt nivå på grunn av foretaksmodellen. Vi gjentar gjerne; det er på tide at også helsepolitikken kommer under demokratisk kontroll.