Full mobilisering for E45

– Den store kampsaken for våre folkevalgte må nå være å løfte opp Europavei 45, skriver redaktør Rolf Edmund Lund

  Foto: Arkiv

leder

Lokale representanter for regjeringspartiene har allerede posert på bilder for Skarvbergtunnelen, Tana Bru, Salkobekken og Riksvei 94 en hel rekke ganger, så statsbudsjettet for 2019 påkaller ikke annet enn anstrengte smil når det gjelder veiprosjekter i Finnmark.

Alt dette er viktige og kjente prosjekter for fylket, så det er slett ikke urimelig. Det samme gjelder for moloer og fiskerihavner, som er svært viktig infrastruktur for fylket. Når det nå kommer tilskudd til eksempelvis Øksfjord og Storekorsnes fiskerihavn, er det grunn til å glede seg over det.

Ikke til forkleinelse for noen prosjekter: Den store kampsaken for våre folkevalgte må nå være å løfte opp Europavei 45, tidligere Riksvei 93, som blir et ekstremt viktig prosjekt for hele fylket.

Når E6 nå avsluttes med gjennomslag på Storsandnes om kort tid, er det målgang for en vellykket milliardsatsing på innfartsåra til Finnmark, et prosjekt som har pågått i flere tiår, hvis vi også tar med Langfjordveien. Det er grunn til å berømme denne helt nødvendige prioriteringa gjennom flere år, som gir en ny hverdag i kontakten mellom to fylker.

I mellomtiden har faktisk veien fra finskegrensa til Alta og Vest-Finnmark fått enda større trafikk enn E6 fra Troms, en vridning som har skapt flaskehalser og ganske så farlige strekninger. Derfor er håpet at man viderefører den praktfulle løsningen for Salkobekken og Øvre Alta mot Skillemo og ikke minst Eiby, en bygd som virkelig har havnet i klemma.

Prosjektet videre opp mot Kløfta må skyves framover på lista, etter at den plutselig rykket bakover i køen i Nasjonal transportplan. Etter vår mening bør politikerne fra Finnmark unisont konsentrere seg om denne satsingen, i tillegg til at man spiller inn den velbrukte indre riksvei som har for stor trafikk i forhold til bredde og dimensjonering.

Det blir enklere sagt enn gjort på grunn av ekstremt store prosjekter i landsdelen. Behovene inn mot Tromsø og i Tromsø by er velkjente, det samme er alle bypakkene med dertilhørende bomringer. Vi registrerer videre at første bevilgning til Hålogalandsveien kom i dette statsbudsjettet og det betyr naturligvis at E10 og RV 85 vil ta for seg i årene som kommer. Det samme gjelder for E6 i Helgeland.

Det betyr at kampen blir heftig mellom mange gode formål – og da kan ikke Finnmark sitte på gjerdet. Landsdelen må også i samlet flokk være tydelig på de store utfordringene som venter og behovet for en større andel av veipengene.