Frisk og vital 50-åring

– UiT Norges arktiske universitet har spredd sine vinger de siste årene, skriver redaktør Rolf Edmund lund.

Illustrasjonsfoto.  Foto: Jan-Morten Bjørnbakk / NTB scanpix

leder

Det er all grunn til å feire Universitetet i Tromsø. Gjennom 50 år har UiT betydd ekstremt mye for hele landsdelen og samfunnsutviklingen i nord.

I tillegg til å fôre Nord-Norge med et jevnt tilsig av fagpersoner i offentlig og privat sektor, er vi temmelig overbevist om at tilstedeværelsen har betydd mye for viljen til å ta høyere utdanning og den selvtilliten som følger med en dannelsesreisen fra slutten av 60-tallet.

Etableringen av lærerhøgskolen, sykepleierskolen, Distriktshøgskolen i Finnmark og etterhvert Høgskole i Finnmark har hatt den samme funksjonen i et enda nærere perspektiv, både for vekstsentre som Alta og Hammerfest, men også for finnmarkingene. Det handler ikke bare om unge mennesker, men også i betydningen livslang læring.

For Alta som «motor» og skolesenter har vi også sett hvor verdifullt linken til ingeniørutdanningen i Narvik etterhvert ble for relevante bransjer – og lederutvikling i aller bredeste forstand. Det åpner for et mer spennende arbeidsmarked, noe som igjen har betydning for rekruttering og folketall. Det er lett å tenke seg at vi uten høyere utdanning lokalt og regionalt hadde eksportert ungdom og arbeidskraft sørover.

UiT Norges arktiske universitet har spredd sine vinger de siste årene, gjennom styrte fusjoner fra myndighetenes side på grunn av global konkurranse på utdanningsfeltet. Det har gitt større muskler og tilstedeværelse med hele fire campuser, men det gir også et betydelig meransvar for å fylle et kompetansebehov i en omfangsrik region med store utviklingsmuligheter.

Erfaringene de siste årene viser at UiT har tatt sine nye lytterposter på alvor, blant annet ved Campus Alta, der man fra nyttår kan ønske velkommen til en ny runde med sykepleierutdanning. Når frykten er kraftig underdekning av fagpersonell innenfor helsesektoren, gjelder det å snu seg raskt, slik man også gjør ved å legge «sjarmøretappen» av selve legeutdanningen til Finnmark. Den siste gladmeldingen kunne Altaposten presentere forleden, nemlig en høyt etterlengtet helsesøsterutdanning. Det aller viktigste oppdraget er å tilpasse seg behovet som eksisterer i regionen skolen betjener, samtidig som man naturligvis har et ønske om å være vertskap for bredden av akademiske disipliner og ikke minst tar forskningsbiten på alvor.

Minst like viktig er det at UiT har evnen til å følge de sjumilsstegene som tas i samfunnet rundt organisasjonen, som de krevende omstillingsbehovene innenfor teknologi, digitalisering og megatrender.

Det er enklere sagt enn gjort, men vi har inntrykk av at fusjonen har gitt en mer robust og fremoverlent 50-åring. At det finnes en viss uenighet om retningen videre, anser vi som sunt og verdifullt.