Muligheter i grenseland

– Signalene de siste årene er ikke til å ta feil av.

Illustrasjonsfoto.  Foto: Arkiv

leder

Uavhengig av hvordan kommune- og fylkeskartet tegnes i løpet av de neste årene, bør Alta bruke tid og krefter på tettere samarbeid og dialog med Nord-Troms. Det vil være et gjensidig plussregnskap.

Signalene de siste årene er ikke til å ta feil av. Mange av kommunene og innbyggerne i Nord-Troms ser i større grad enn tidligere nordover mot Alta. Her har vi et skolesenter for både videregående nivå og universitetsutdanning, samtidig som arbeidsmarked, handel og bolyst peker seg ut som viktige magneter.

For mange i regionen er det også kort til en stamflyplass, med direkteruter til Oslo og reisemål i syden. Det er ikke noe «must» å dra til Tromsø for å komme seg ut i den store verden og Altas fasiliteter har blitt bedre kjent.

Nærhet er naturligvis også er viktig element, i den forstand at oppgraderingen av E6 på begge siden av fylkesgrensen har gitt en helt ny hverdag. Flere av flaskehalsene elimineres og tidsbruken er markant kortere enn tidligere. I løpet av noen år kan også vinterstengte veier over Kvænangsfjellet være historie på grunn av tunnel.

Det betyr også at det er fullt mulig å bo og virke i Nord-Troms, samtidig som man bruker nærheten til byen Alta og de fasilitetene vi har her, eksempelvis mangfoldet av næringsaktører. Innenfor områder som turisme og kulturnæringer finnes det mange muligheter – men i utgangspunktet er det bare fantasien som er en begrensning. Mange av kommunene er eksempelvis vertskap for havbruk, i likhet med Alta.

Innbyggerne i både Loppa og Kvænangen takket nei til en kommunesammenslåing, med god margin. Frykten for å bli spist av de som er større er et gjennomgående trekk i region- og kommunedebatten – og vi tror det er fullt mulig å forholde seg til dette og jobbe videre for styrket samarbeid. Nettopp fordi det vil være behov for større enheter som kan sikre kvalitet, blant annet i offentlig tjenesteyting. Når tiden er moden og behovet tydeligere, kan det tenkes at sammenslåing tvinger seg fram.

Det er heller ingen motsetning mellom å være en god storebror i Finnmark og Nord-Troms. Tvert i mot er det naturlig med Altas vekstkraft og geografiske plassering. Samtidig som vi jobber for regionen, er det naturlig å ha god dialog med stedene rundt oss og «motorene» i Troms og Finnmark, som Tromsø, Hammerfest og Kirkenes.