Samisk vitalisering

– Både i Alta og mange andre steder har man sett en klar vitalisering av samisk kultur og samfunnsliv.

Tirsdag er det offisiell flaggdag for Samefolkets dag. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix 

leder

Fjorårets mangfoldige og stolte feiring av 100-årsdagen for det første samiske landsmøtet i Trondheim, har bidratt til å synliggjøre og løfte statusen på 6. februar. Det er et bidrag til å styrke selvfølelsen og skape større stolthet for sine egne røtter.

For 25 år siden var det spede og forsiktige forsøk på feiring av Samefolkets dag, blant annet i Alta. Kanskje man var tilbakeholden av redsel for å provosere, vel vitende om at det lå an til både navnedebatter og berettigelse av både eget flagg og feiring.

Både i Alta og mange andre steder har man sett en klar vitalisering av samisk kultur og samfunnsliv. Det handler om både kunnskapsbygging, synliggjøring og stadig større toleranse – der man også har blitt tryggere på at egen identitet og livsutfoldelse som samisk er akseptert. Det skyldes at politiske merkesteiner er flyttet, men også at eksempelvis kulturlivet er flinke til å integrere. Da snakker vi om det utvidete kulturbegrep, som også inkluderer diverse aktivtet, næring, duodji og mat.

Alta sameforening har stått i en særstilling når det gjelder å bygge opp et felleskap i vekstsenteret, inkludert et språksenter og en hel rekke med kurstilbud, på tvers av generasjonene. Det kommer ikke av seg selv at stadig flere har på seg kofte og samiske festdrakter, ikke bare på 6. februar.

Det er også en stor berikelse av Audioland har klart å bygge opp en samisk kulturuke, med et rikt mangfold av artister, seminarer og en egen kåring av dyktige musikalske artister. At dette skjer i Alta, sier en del om at byen har styrket sin rolle på dette området. Sami Music Week bidrar også til bolyst gjennom konserter og opplevelser, som gode supplement til den vitalitet som vi ser i Kautokeino og Karasjok.

Vi må heller ikke glemme at næringslivet i Alta, kanskje spesielt reiselivet, ønsker å bruke det samiske som en inngangsport til Finnmark, simpelthen fordi det er en viktig del av fylkets kulturgrunnlag. Vi har også inntrykk av at man er opptatt av en autentisk uttrykk og styrer unna lettvinte løsninger.

I sum gir dette mange gode grunner til å løfte det samiske og feire 6. februar. Vi benytter anledningen til å gratulere med dagen på forhånd.