– Et nytt steg med Johan Castberg

– Det gir store ringvirkninger i nord, men forhindrer ikke at vi i Finnmark blir sittende igjen med en viss bismak.

ENORMT PROSJEKT: Johan Castberg-prosjektet krever investeringer på mellom 50 og 60 milliarder kroner.  Foto: Statoil

leder

Utbyggingen av Johan Castberg-feltet har historiske proporsjoner og representerer et gjennombrudd i Barentshavet. Det gir store ringvirkninger i nord, men forhindrer ikke at vi i Finnmark blir sittende igjen med en viss bismak.

Hammerfest får riktignok en forsynings- og helikopterbase, men tapte kampen om driftsorganisasjonen som blir liggende i Harstad. Det hadde vært et sterkt signal om man hadde valgt å lokalisere hele organisasjonen i Hammerfest og dermed utløst et kompetanseløft av dimensjoner.

Arbeidsplasser er naturligvis en side av saken, men steget mot en olje- og gassprovins krever at man er villig til å satse helt i nord. Derfor er det også en viss malurt i begeret at man ikke har sikret ilandføring på Veidnes i Nordkapp, en beslutning som også ville skapt en helt annen stemning og løftet industrieventyret østover i Finnmark

Det skal nemlig en del optimisme til for å overdøve støyen fra alle som vil parkere satsingen på petroleum, før den får festet grepet i Barentshavet. Det gjelder naturligvis miljøorganisasjonene, men også betydelige stemmer i opinionen. Vi er alle enige om behovet for en omstilling og større investeringer i alternativ energi, men kan heller ikke rømme fra at behovet vil være der lengere enn levetiden til Johan Castberg. Spørsmålet vil være hvor raskt man kan fase ut fossil energi.

Det er også betydelig skepsis til lønnsomhet i olje og gass, noe som preger interessen for 24. konsesjonsrunde. Forutsigbarhet er ofte nøkkelen for å utløse investeringer.

I så måte gir det et mentalt løft at Statoil og lisenspartnerne nå satser på Johan Castberg, til tross for lav oljepris. Det handler naturligvis om at man har klart å halvere kostnadene til under 50 milliarder og dermed kan se for seg 30 års drift med betydelige inntekter og ringvirkninger. Det er fortsatt viktig for nasjonen og vår evne til å sikre velferdssamfunnet.

Både i bygge- og driftsfasen ligger det an til store ringvirkninger, der også lokale og regionale aktører må melde seg på. Erfaringene fra Snøhvit og tildels Goliat viser at også næringslivet i Alta-regionen gjør seg sterkt gjeldende og det er ingen grunn til å sitte på gjerdet.

Samarbeid er også av det gode når dimensjonene øker. Når det blir oppstart om 4-5 år, er det viktig at små og store aktører har sett nærmere på mulighetene, i tett dialog med operatør Statoil og linsenspartner ENI som allerede er på plass og ønsker å vise samfunnsansvar.

For Hammerfest vil det gi nok et viktig løft. Nå får man bruk for den infrastrukturen som er  bygget opp. Knoppskytingen er viktig for hele regionen, for eksempel at NorSea Group Polarbase bygger nytt ro-ro kaianlegg til 60 millioner kroner.