– Det koster å legge til rette

Se og lær av Sandfallet ungdomsskole.

Uteområdet til Sandfallet ungdomsskole.  Foto: Kita Eilertsen

leder

I Alta, som mange andre kommuner, er det et stort fokus på læringsarealene innendørs, mens uteområdet ofte blir glemt og en saldering i forhold til økonomi  og tomtevalg. Når lokaliseringen av Altas nye store sammenslåtte 1-7 skole for kretsen Bossekop og Komsa kommer, vektes uteområdet svært høyt. Det er særdeles viktig, og vi tror det er fullt mulig å finne en tomt som kan gi mange av de kvalitetene uteområdet for Komsa skole har. Alle er enige om at uteområdet til Komsa skole er det nærmeste vi kommer det optimale for en barneskole.

Utfordringene er imidlertid andre når vi går fra barne- til ungdomsskole. Eldre elever har andre interesser, og er vanskeligere å lokke til aktivitet i friminutter og skolepauser. Det har Sandfallet ungdomsskole og Alta kommune tatt konsekvensen av. Uteområdet er basert på en nytenkning som vekker oppsikt nasjonalt. Elevene på Sandfallet ungdomsskole lokkes ut fra klasserom og innendørs fellesareal til ulike aktiviteter. Vi finner hengekøyer, basketballkurv, bordtennisbord, ballbinge, paviljong med musikkanlegg, og mye mer. Snart kommer også sandvolleybane.

Ifølge lærerne ved skolen var elevene mye inne i gangene tidligere. Nå kommer de seg ut, får rørt på seg og får brukt energi. Ringvirkningene er at de er mer opplagt når de kommer inn til timen. I praksis er et uterom som stimulerer til aktivitet også med på å dempe disiplinproblemer ved at energi tas ut positivt i stedet for negativt. For Sandfallet ungdomsskole har disiplinære problem gitt ulike utslag over mange år, og det er naturlig å koble manglene tilrettelagt uteområde som en av flere forklaringer på du ulike disiplinære utfordringene.

Måten som uteområdet på Sandfallet er utformet, og de spennende aktivitetsmulighetene som er skapt, blir betegnet som spennende og nytenkende. Det stiller Altaposten seg bak etter å ha sett uteområdet i bruk, og fått elever og læreres tilbakemeldinger. Bak står Verte arkitekter som har hatt oppdraget med spesialromsfløya som er bygd ut for 40 millioner kroner, men som også har planlagt uteområdet. Her har imidlertid park- og idretts, Per Erik Bjørnstad, lagt et personlig stempel på uteområdet, og framheves som en nøkkel til den suksessen som skolen nå framstår som.

Uteområdet har kostet. Det er en fornuftig prioritering av Alta kommune, selv om fire millioner kroner kan høres råflott ut. Det koster imidlertid å legge til rette både for den normalt aktive og inaktive elever. Sistnevnte lokkes ut med tilrettelegging av musikk og flere lavaktivitetstilbud.

Alta kommune inviteres nå landet rundt for å fortelle om prosjektet. Sandfallet ungdomsskole er blitt et eksempel for mange.