RV 93 – en merkelig behandling

– Det er fortsatt ikke en krone klar til porosjektet.

  Foto: Arkiv

leder

Regjeringen har sikret seg flertall for Nasjonal Transportplan (NTP) 2018-29 med hjelp av KrF og Venstre. Det er ikke diskuterbart at dette er tidenes samferdselsløft i Norge, men den behandlingen landets nordligste fylke har fått er langt fra det løftet resten av kongeriket er lovet.  Høyre/Frp-regjeringen har pekt ut Finnmark som et av landets mest spennende vekstområder, og lovet en satsing på infrastruktur for å kunne rike naturressurser. Dermed blir grepet med å gjøre Finnmark til salderingspost i NTP ubegripelig og svært skuffende.

Sammen med lokale representanter har Høyre og Frp forsøkt å skape et bilde av at Finnmark tross alt er prioritert. Flere tidligere vedtatte prosjekt er inngått i gjenbruksstrategien til Høyre og Frp. Fylkeskommunens «samferdselsminister» Geir Ove Bakken (Ap) har betegnet de siste dagers forsikring om at det både er penger til oppgradering av RV 94 for strekningen Skaidi - Hammerfest og igangsetting av Kløfta-prosjektet. Her er det full frontkollisjon mellom lokale representanter for regjeringspartiene og en opposisjon hvor Ap og Senterpartiet i hovedsak har vært aktive. Begge sidene lover oppstart tidlig i første planperiode 2018 -2023 dersom de får velgernes tillit ved høstens valg. Dermed burde alle som ser viktigheten av å sikre transportkorridoren finskegrensen - Hammerfest med en kvalitet som tillater modulvogntog kunne roe helt ned.

Det er det ingen grunn til. Det er fortsatt ikke en krone klar til porosjektet.

I NTP har komiteens medlemmer fra Ap vist til at skredsikringsprosjektet RV 93 Kløfta i Finnmark omfatter bygging av tunnel for å sikre tre punkter i Alta kommune mot snø- og steinskred. Punktene har middels skredfaktor. I tillegg vil vegstandarden bli bedret ved at strekninger med dårlig kurvatur og stigning blir eliminert. Disse medlemmer viser til partiets forslag om å fremskynde skredsikringsprosjektet RV 93 Kløfta og foreslår 400 millioner kroner til første planperiode. Dette er et en konkret opprioritering i forhold til regjeringens plan. Her valgte Frp/Høyre-regjeringen å legge fram et forslag hvor et ferdig planlagt prosjekt som var prioritert med 960 millioner kroner av fagetaten, ble redusert til 220 millioner kroner og oppretthold som prosjekt i andre NTP-periode. Det var så skuffende at selv toppkandidaten til Frp i Finnmark, Bengt Rune Strifeldt, fikk problemer med nattesøvnen.

I motsetning til Høyre lokalt har Frp vært tydelig i skuffelsen, og at partiet ville miste troverdighet om en måtte gå ut å fortelle velgerne at dette var partiets prioritering av Finnmark. Alt tyder på at klar tale fra Frp-lokalt nå har gitt åpningen som kan redde en snarlig oppstart av både Kløfta-prosjektet og oppgraderingen av RV 94  inn mot Hammerfest. NTP er visjon og mål, men ingen penger. Uansett hvem som blir samferdselsminister etter valget har både både rød-grønn og blå-blå side sagt at både RV 93/Kløfta og RV 94 skal prioriteres i de første statsbudsjettene etter valget.