– Et kutt i tilbudet ved nærsykehuset vil være et utilgivelig svik

– Vesle Odda berget akuttilbudet, mens tre ganger så store Alta i værharde Finnmark, møter minimal forståelse.

Illustrasjonsfoto.  Foto: Vidar Kristensen

leder

Å kjempe for sykehustjenester man ikke har fra før av, er jevngodt med å slåss mot vindmøller. Følelser og lokalpolitiske tåreperser er mer effektivt enn fakta og faglige utredninger.

Det kan ta motet fra de fleste, men pasientene i Alta-regionen fortjener et fortsatt engasjement for akutt syke, fødende, kronikere og sårbare pasienter som skal slippe å reise for å ta et enkelt røntgenbilde. Den politiske agitasjonen og medieoppslag tar kanskje mye plass, men det handler til syvende og sist om et livsviktig servicetilbud for befolkningen. Da synes vi det er prisverdig at det blir et demonstrasjonstog FOR helsetjenester i regionen.

Det er klokt at initiativtaker Frank Jonny Nilsen ikke retter skytset mot Hammerfest sykehus og de ansatte som gjør sitt ytterste for at pasienter fra hele regionen skal få best tenkelig behandling. Det er også åpenbart at de ansatte og Hammerfest-samfunnet vil hegne om sine spesialisthelsetjenester, men debatten burde naturligvis handlet om pasientene og ressursbruken i Vest-Finnmark de neste 50 årene.

Å mobilisere for å beholde et sykehus møter som regel stor forståelse, jamfør lille Oddas vellykkede manøver på 1. mai. Der berget de akuttilbudet for en kommune med 7.000 innbyggere med omland, mens tre ganger så store Alta i værharde Finnmark, møter minimal forståelse fra skiftende helseministre fra begge fløyer.

De har til og med gjort sitt ytterste for å punktere helhetlige utredninger i regi av helseforetaket, som selvfølgelig hadde gitt en helt annen legitimitet. Resultatet er altså en sementert struktur for flere tiår fremover, rent bortsett fra at man tilbyr avlat i form av et nærsykehus som risikerer nedskalering.

Nærsykehuset skal etter planen gi et nytt løft på flere områder, blant annet bildediagnostikk og polikliniske behandlinger. Det hilser vi naturligvis velkommen, men vi deler bekymringen til rådmannen og andre som frykter at løftene som er gitt befinner seg under krysspress, både bygningsmessig og innholdsmessig.

I tilfelle står vi overfor en svik fra helseforetaket som er utilgivelig, på samme nivå som forsøket på å redusere ambulansetilbudet i fjor. Også der måtte man innledningsvis kjempe mot vindmøller.

Vi håper mange tar seg tid til en tur med toget som oppvarming til 17.mai. I tillegg til støtte til verdige helsetjenester, kan det gjøre seg med en bønn for nærsykehuset når Alta helsesenter passeres.