Stadfester satsing på Alta Lufthavn

– Finnmark er blitt taperen.

Alta lufthavn.  Foto: Jarle Mjøen

leder

Det kom svært viktige avklaringer for Alta Lufthavn da toppledelsen i samferdselsdpepartementet og Avinor befarte Alta Lufthavn torsdag. Budskapet om at satsingen på Alta Lufthavn ikke er i retur, men i årene framover skal samsvare med ambisjonene om lufthavnens sentrale rolle for det nordligste av landets tre vekstlokomotiver, er godt nytt for både næringsliv og befolkningen i Finnmark.

Statssekretær Tom Cato Karlsen og samferdselsdepartementet framstår med fornyet forståelse for at persontrafikken skal bygges opp om Alta og Kirkenes i et nav-eike-system. Det skal lede passasjerer inn mot navene, og med det sikre et kommersielt grunnlag for direkteruter fra Finnmark mot Oslo, eventuelt med mellomlanding i Tromsø. De senere år har det blitt færre direkteruter. SAS og Norwegian har naturlig nok benyttet muligheten til å ta seg svært godt betalt per sete, fordi flyene raskt fylles opp. Dårligere tilbud er en ting, men billettpriser som er flere tusen kroner høyere enn da direkterutene var flere, er for mange en mer merkbart resultat. Finnmark med størst behov for flykommunikasjoner er blitt taperen.

Dagens Frp/Høyre-regjering har med åpne øyne samlet anbudsrutene som Staten styrer inn mot Hammerfest, for deretter å fly til et nav i Tromsø. Det er et svik mot målet om å styrke det kommersielle grunnlaget for direkteruter fra Finnmark. Rett nok hevdes det at passasjerlekkasjen ikke er formidabel, kun rundt 15.000 per år. Med å flytte navet ut fra Finnmark sendes et feil signal. Derfor blir budskapet om å satse på stamflyplassene i Alta og Kirkenes svært gledelig, og at regjeringen nå framskynder forlengelsen av rullebanen i Kirkenes, gir bud om at samferdselsminister Solvik-Olsen mener alvor.

Uten at verken statssekretær Tom Cato Karlsen og Avinor-direktør Falk-Petersen sa det rett ut, er Altapostens tolkning at en ny storflyplass i Hammerfest ikke vil bli bygd med statlige penger. Avinor ønsker ingen flere storflyplasser i Vest-Finnmark, og  sier rett ut at en ny regional kortbaneflyplass i Hammerfest er et usikkert kort. Alt avhenger av værmålingene som nå foretas. De må tilsi bedre regularitet enn på dagens lufthavn i Hammerfest for at prosjektet skal bli vudert. Deretter skal investeringen settes inn i en samfunnsøkonomisk ramme hvor det blant annet ligger to storflyplasser innenfor en avstand på 13 mil.

Det dårlige budskapet til Alta og Finnmark er at Frp-styrte samferdselsdepartementet er samkjørt med Avinor på at Alta kommune ikke får tilbakebetalt for å fylle ut Bukta-området som vil gi en rullebaneforlengelse på 200 meter, hvorav 150 er sikkerhetsområde og 50 meter kan plusses på operativ banelengde. Både SAS og Norwegian har bekreftet at det vinterstid oppstår operative begrensninger, og at ikke alle seter i fly til Alta kan selges, men at problemet ikke er stort nok til de mener investeringene til rullebaneforlengelsen kan forsvares. Med dette som alibi vil ikke departementet gjøre noe i Alta, eller betale tilbake kommunens utlegg. Det er ikke til å forstå, fordi beløpet for Staten er småpenger, og at Alta kommune har tatt et moralsk ansvar for samfunnsnyttig bruk av overskuddsmassene fra E6-utbyggingen. Selv om nytten er beskjeden, er den positiv og fylkets viktigste flyplass kan ikke ha være belemret med usikkerhet og operasjonelle begrensninger.