Koster mer enn penger

– Evnen til å tåle kritikk er en viktig del av sjefsrollen.

Hålogaland lagmannsrett behandlet saken mellom Bjørnar Bruer og hans tidligere arbeidsgiver Alta videregående skole / Finnmark fylkeskommune.  Foto: Tom Skoglund / arkiv

leder

Det er en grunn til at vi har rettsvesenet når saker låser seg, men terkelen bør defintivt være høy når det gjelder offentlig ressursbruk og oppvask for åpen scene. Det koster nemlig mer enn penger når dialogen går i stå.

De to ukene i lagmannsretten og domsslutningen i Bruer-saken viser oss hvor lett arbeidskonflikter havner på en blindvei, der kjørereglene oppheves og prestisjen tar det meste av plassen. Det er naturligvis minst to parter i alle saker, men veldig ofte er det ubalanse i ressursene som stilles til rådighet.

Det må forventes at store og tunge institusjoner har rutiner og virkemidler for å håndtere uenighet og juridiske floker, noe som også gjør at man har stort handlingsrom for å være løsningsorientert underveis. Vi håper Alta videregående skole tar tak i dette og sørger for at både miljøet og den enkelte arbeidstaker føler seg trygge, også når det gjelder såkalte varslersaker som har til hensikt å skape bedring og rettferdighet.

Evnen til å tåle kritikk eller forslag om forbedringer, er en viktig del av sjefsrollen, selv om det sikkert kan gå på selvfølelsen løs og at mange mener det i realiteten handler om lojalitet. Alta videregående skole bør lande saken med stort alvor og deretter gå videre med sitt viktige arbeid. Vi tror hele skolen er sliten av konfliktene og behøver et helt annet fokus, når de nå med nye og flotte lokaler skal sørge for at elever og lærere har de beste rammebetingelser for å skape trivsel og resultater. Problemer av denne typen kan imidlertid ikke kostes under teppet.

Finnmark fylkeskommune har ifølge hovedutvalgsleder Johnny Ingebrigtsen en hel rekke arbeidskonflikter. Overfor Ifinnmark hevder han at de har fått medhold i andre saker, slik at regnestykket i realiteten går i pluss, selv om Bruker-saken kan gi kostnader på fire millioner kroner.

Vi tror det er viktig å skjønne at dette ikke handler om kontobevegelser, men om vanlige folk som arbeider for Finnmark fylkeskommune. De fleste med intensjoner om å gjøre sitt ytterste, tenker vi. Hvis det stemmer at rekken med arbeidskonflikter og rettssaker står i kø, er det kanskje en ide å se nærmere på om dette skyldes en ukultur som henger i veggene. Alt er neppe Bruer-saker med stor offentlig oppmerksomhet, men selv saker som går under radaren til media, er uten omkostninger.  Veldig sunt kan det umulig være, i tillegg til at det må ta ekstremt stor plass i arbeidshverdagen. Om det er miljø eller andre forhold som skaper så store konflikter kjenner vi ikke til, men her bør Finnmark fylkeskommune definitivt gjennomføre en arbeidsmiljøundersøkelse som kan gi svar på hva som er utfordringen.

Fylkesordfører Runar Sjåstad vil overfor Altaposten ikke være med på å nedsnakke Alta videregående skole som et resultat av Bruer-saken. Det er vil helt enige i. Skolen rommer masse kompetanse og er på mange områder et flaggskip i Skole-Finnmark. Desto større grunn til å handle når skipet kommer ut av kurs og tar inn vann, slik to rettsinstanser har slått fast med stor grad av alvor.