Den besværlige båtruta

– Vi tror stans av rotasjon to betyr begynnelsen på slutten.

To av Boreal sine hurtigbåter i havnebassenget utenfor Hammerfest.  Foto: Bjørn Egil Jakobsen

leder

Ønsket om bedre kommunikasjoner mellom de to største byene i Finnmark har skapt mer vondt blod mellom Alta og Hammerfest. Det som burde bidratt til mer samhandling og dialog, har skapt nye runder med ordkrig.

Det toppet seg sist helg med demonstrasjoner mot VargsundXpressen i Hammerfest. Hurtigbåten har på merkelig vis blitt en hoggstabbe for alle som kjemper for bedre rutetilbud i Hammerfest-bassenget. I farta har de blant annet glemt at veiløse bygder i Rognsund har fått bedre tilbud, men det synes ikke å være spesielt interessant.

Her har man snarere gjort det til hovedpoenget å stanse ekspressen. Noen vil fjerne hele tilbudet, mens andre har forholdt seg til det som faktisk skal behandles politisk i fylkestinget, nemlig å stanse rotasjon to som avslutter sin prøveperiode. Vi tror stans av rotasjon to betyr begynnelsen på slutten for hurtibåt-tilbudet og vil være et dårlig signal i forhold til sjøveis kommunikasjon mellom byene.

Til tross for mangelfull markedsføring og dyp motvilje fra politikerne og pressgrupper i Hammerfest, viser tallene at stadig flere bruker båten. Det er sikkert rom for forbedringer, men vårt inntrykk er at spesielt sykehuspasienter setter stor pris på den skånsomme reisemåten. Å slippe usikkerheten med stengt fjellovergang og kolonnekjøring er et stort pluss, kanskje også for de som skal bruke Alta lufthavn.

Det nye Nærsykehuset kan gi færre konsultasjoner ved Hammerfest sykehus, men dette vil mest sannsynlig kompenseres av flere pasienter som skal andre veien, både for å få spesialisthjelp ved poliklinikken og DPS. Hovedpoenget må være å gi disse menneskene en mest mulig smidig reise.

Da må det også være bonus at de som har andre ærender også finner det praktisk å bruke båten, for eksempel elever, studenter,  bedrifter og arbeidstakere, kanskje spesielt i forbindelse med ukependling. For de som arbeider i petroleumsindustrien bør det være en god løsning, slik vi så det i forbindelse med byggeprosessen på Melkøya. Etter vår mening burde den såkalte Snøhvitekspressen blitt opprettholdt i sin tid. Da ville grunnlaget for drifta av ruta vært meget god i dag. Det tar gjerne litt tid før tilbudene går seg til, spesielt i et fylke der første impuls er å starte avgårde med bil.

Vi tror alle har sympati for at mindre bygder og samfunn kjemper for tilbudet, som Akkarfjord på Sørøya der de også har klart å holde liv i både fiskebruk og sauebruk. Vi har da også inntrykk av at fylkeskommunen har vært lydhør og villig til å sette inn ekstra ressurser. Det gjelder å være løsningsorientert når ulike hensyn skal forenes.