– Viktig å få fram motstemmer

– Det krever politisk mot å fronte et slik syn.

Steinar Halvorsen. Illustrasjonsfoto.  Foto: Anne-Mari Aalberg

leder

Altaposten offentliggjorde et referat forrige søndag av hvordan en av stortingsrepresentantene i kommunalkomiteen opplevde ordfører Steinar Halvorsen bønn om å bruke tvang for å gjøre Loppa og Alta til én kommune. Bakgrunnen er innlegget Høyre-ordfører Steinar Halvorsen holdt for kommunalkomiteen på Hurtigruten onsdagen før. For Altaposten handler ikke saken om for eller mot Loppa som selvstendig kommune. Spørsmålet er om ordføreren i strid med kommunestyrets ønske, og viljen til  86 prosent av de som deltok i folkeavstemningen, skal markedsføre en bønn om at Staten med tvang skal innlemme Loppa i en storkommune.

Både fra Høyre-ordfører Steinar Halvorsen og våpendragere i partiet, er Altaposten blitt møtt med påstand om at vi har hatt en agenda mot Halvorsen og for kommunesammenslåing. Det er selvsagt ikke korrekt. Altaposten har også fått pæs for at vi publiserte sterk kritikk mot Loppa-ordføreren fra en anonym kilde. Vi opplevde aldri kilden som anonym, men fikk ikke kontakt med vedkommende og ville derfor ikke navngi politikeren bak referatet. Det var aldri noen tvil om at referatet var ført i pennen av en en av kommunalkomiteen som deltok på det omtalte møtet. Alle representantene i komiteen ble navngitt, og ordføreren selv plasserte Senterparti-representanten i komiteen som kilde. Heidi Greni bekreftet i senere oppslag at hun var kilden, og aldri hadde hatt noe ønske om anonymitet. Da Altaposten laget saken på Grenis referat var det allerede offentlig kjent gjennom å være  referert i siste  kommunestyremøte. Halvorsen ble også gitt ett døgns tid til å vurdere referatet for så å komme med sin versjon.

Både Greni og øvrige som har kommentert Halvorsens innlegg for kommunalkomiteen, har gjort det klart at Loppa-ordføreren ga en helt korrekt framstilling av prosessen, folkeavstemningen og kommunestyrets holdning og vedtak. Uenigheten er hvorvidt Halvorsen som representant for Loppa kommune framførte et ønske, nærmest en bønn, om at Fylkesmannen og senere Stortinget måtte redde befolkningen i Loppa ved å tvinge fram en kommunesammenslåing mellom Loppa og Alta. Nestleder i komiteen, Helga Pedersen (Ap), har i tillegg til Greni bekreftet at Halvorsen kom med en slik sterk appell. Det er denne delen av innlegget som oppfattes som illojalt av Halvorsen sambygdinger, ikke at han personlig er for kommunesammenslåingen.

I alle viktige samfunnsdebatter, ikke minst i mindre lokalsamfunn, er det viktig å få fram motstemmer. Derfor er Altaposten en stor beundrer av Steinar Halvorsens litt ensomme kamp for å ivareta befolkningen, at de som skal bebe kommunen skal få et tjeneste- og velferdstilbud på et minimumsnivå. Det tror ordføreren bare kan skje ved at Loppa blir en del av storkommunen Alta. Det krever politisk mot å fronte et slik syn når man har både har folkemening og kommunestyre mot seg. Altlaposten tror derfor det er en dårlig løsning å sette munnkurv på ordføreren. Overfor både Fylkesmann og sentrale myndigheter må likevel er en ordfører opptre som kommunestyrets ombudsmann og ikke privatpraktiserende politiker. Da blir det illojalt å appellere til bruke av tvang for å snu flertallsvedtak.