– Virker som Finnmarkssykehuset ikke er interessert

Sylvi Andreassen i Pasientfokus synes det virker som det er for få ambulanser i kommunene, og for mange i Hammerfest.

PASIENTFOKUS: Sylvi Andreassen, her sammen med Irene Ojala, også i Pasientfokus. (Arkivfoto)   Foto: Rolf Edmund Lund

kommentar

Ambulanser, omlasting, møtekjøring, fremskutt ambulanse, beredskap.....

Forklaringer og bortforklaringer. Nå har Finnmarkssykehusets ledere i tur og orden vært i avisa med forskjellige forklaringer og bortforklaringer når det gjelder syke mennesker i ambulanse til lokalsykehuset.

Hammerfestambulanser har 700 såkalte henteoppdrag i året.

Det betyr at i snitt nesten to ganger hver dag starter en ambulanse fra Hammerfest i møte med en ambulanse med et sykt menneske ombord fra ett eller annet sted i Vest-Finnmark (de aller fleste fra Alta), for å flytte dette mennesket over når de møtes. 

Det virker for meg som lederne i Finnmarkssykehuset overhodet ikke er interessert i å finne andre løsninger på det helt åpenbare; at vi har for få ambulanser ute i kommunene.

Og vi har tydeligvis for mange tilknyttet lokalsykehuset i Hammerfest, ettersom noen kan stasjoneres fast på Skaidi.

Sylvi Andreassen
Pasientfokus