Med store avstander og hardt vær er flyrutene en livsnerve for folk og næringsliv i Finnmark. Det er viktig å få ned prisen på de statlig kjøpte distriktsflyrutene (FOT), samtidig som tilbudet forbedres.

Finnmark fylkeskommune har i to omganger svart regjeringen at de går inn for det nye forslaget til rutemodell som Oslo Economics utredet, blant annet for å få bedre og billigere ruter fra Kirkenes til Tromsø.

Dessverre medfører den nye ruteplanen slik den per nå foreligger til redusert antall avganger fra Hasvik, Mehamn og Vardø, på samme tid som tilbudet blir styrket i andre deler av Finnmark.

Et kutt i rutetilbudet er med på å undergrave effekten av de enormt viktige grepene Senterpartiet i regjering har fått til for Finnmark i Hasvik, Mehamn og Vardø.

Gratis barnehage, gratis ferjer, økt Finnmarksfradrag, opprusting av havnene i Kjøllefjord og Vardø, nasjonalt tilsynsråd for kriminalomsorgen til Vardø og pilot for politiutdanning i Alta er noen grep som er i gang eller vedtatt.

Fra 1. april øker bevilgningene til FOT-rutene fra 940 millioner kroner til 2,35 milliarder per år. Slik sørger vi for at maksprisen på FOT-rutene halveres.

I Finnmark gjelder dette Kirkenes, Berlevåg, Båtsfjord, Hammerfest, Honningsvåg, Hasvik, Mehamn, Vadsø og Vardø.

Halvert makspris er et enormt viktig grep som også folk og næringsliv i Hasvik, Mehamn og Vardø må kunne få full nytte av. Da må vi berge rutene som er foreslått fjernet. Det kan ta tid, men jeg har fullt trykk på denne saken.

For å gjøre hele Finnmark attraktivt for folk og næringsliv er viktig for Norge.

Geir Adelsten Iversen (Sp)

Stortingsrepresentant

for Finnmark