I Nord-Troms og Finnmark i dag er vi i manko på flere yrker som er nødvendig for at folk skal ha lyst til og bli boende eller eventuelt flytte opp og bli fastboende. Dette er yrker som sykepleiere, vernepleiere, psykologer, leger og alle lærere fra barnehagen og opp til videregående skolen. Alta AUF ønsker at vi skal styrke fordelene og godene med å bo, jobbe og forbli i Nord-Troms og Finnmark.

Idag får du slettet inntil 20 % og opptil 30 000 kroner av studiegjelden din per år du bor og jobber i tiltakssonen Nord-Troms og Finnmark. Grunnskolelærere får slettet ytterligere 20 000 kroner. Vi ser likevel at dagens ordning ikke er i nærheten av godt nok. Det er store mangler på grunnskolelærere rundt om i fylket. Skoler ser seg nødt til å “løse” manglene ved å ansette ufaglærte vikarer som kommer rett fra videregående. Alt dette går direkte utover elevenes forutsetninger til å lære, og elevene i Nord-Troms og Finnmark får ikke i nærheten av samme læringskvalitet som elever ellers i landet.

Det er dessverre langt ifra kun grunnskolelærere det er mangler på i Nord-Troms og Finnmark. Vi har et stort og sårt behov for blant annet sykepleiere, vernepleiere, psykologer, fastleger, barnehagelærere, videregåendelærere og mange andre samfunnsviktige yrker. Det er dessverre for få fordeler for disse yrkene å forbli i tiltakssonen, og det blir dermed alt for dårlig tilbud innen helse- og skolesektoren for resten av befolkningen.

I Alta er det så stort personellmangel at barnehager må åpne senere og stenge tidligere. Innen helsesektoren hender det at sykepleiere jobber 15-20 timers vakter for å fylle mangelen. På videregående skoler kutter de ut fag fordi det ikke finnes nok lærere. I psykiatrien tar det månedsvis før du i det hele tatt får din første kartleggingstime på grunn av psykologmangel. Vi trenger disse yrkene i et velfungerende og ideelt samfunn, og vi trenger flere tiltak for å få disse viktige yrkesgruppene til å bosette seg, og ikke minst forbli boende!

Vi har troen på en god sosialdemokratisk løsning for disse problemene. Alta AUF ønsker at tiltakssonen omfatte flere yrkesgrupper, vi ønsker at kuttene i studiegjelden skal bli større, og sist men ikke minst ønsker vi et bedre samfunn for vår felles fremtid!

Maina Christiane Aarstad

Ragnhild Mortensen

Alta AUF