I forbindelse med flere dødsulykker i trafikken på veiene, så jeg nettopp at Samferdselsminister John Ivar Nygård uttalte at «vi har ingen å miste i trafikkulykker på veiene våre». Jeg er enig med ham i at slikt er for alvorlig til at det ikke må slurves med å holde alle fotgjengeroverganger i lovbestemt merket stand. Slikt bør følges opp – også i Alta Sentrum.

Allerede for to år siden klaget jeg i Altaposten på at all hvitmalingen i gangfeltene på alle fotgjengerovergangene i Markveien var slitt omtrent helt vekk nærmest usynliggjort for trafikantene. Dette er den kanskje aller mest trafikkerte gata i Sentrum, både av kjøretøy og spesielt av fotgjengere. Og allerede da forårsaket manglende kvitmaling en farlig trafikkfelle. Intet skjedde.

I 2022 var det fortsatt ingen ansvarlige som viste seg eller ga lyd fra seg. Så da purret jeg på nytt gjennom avisen. Men heller ikke da skjedde det noe annet enn at mer av de siste hvite malingsrestene var slitt vekk. Og intet skjedde.

I vår kunne vi trist nok konstatere at all hvitmalingen på alle sju gangfeltene i Markveien var fullstendig vekkslitt og usynlig. Et lite lyspunkt kom i juni: da kom det hvitmaling på de to gangfeltene nærmest Handelsparken. Jeg fikk vite at dette var gjort av Alta kommune – men at «resten måtte vente, siden det var ferie».

Det som gjenstår er de 5 mest trafikkerte gangfeltene i Markveien (fra rundkjøringa og ned til Statens vegvesen) hvor det er størst trafikk over Sentrums mest trafikkerte gate – med de mest trafikkerte gangfeltene i hele Alta.

Hvor mange somre – med økende trafikk og mer fremmede turister – skal vi måtte vente før en ny ulykke slår til og vi mister liv?

Svein Aasegg