De vil redde sine posisjoner, snu kappa etter vind – de feiger ut. Skammelig, de sitter som valgt av folket her i Alta – nettopp på bakgrunn av tydelige synspunkter de har forfektet, men så holder de «hemmelig» for oss sine meninger om fylkesvalg.

Man skyver foran seg, unnskylder seg med, at en folkeavstemning skal avgjøre, og så skal de liksom «mene» noe etter det(!).  Nok en gang ser man grunn til at politikerforakt får grobunn. Vi har valgt talsmenn (les:politikere) for at de skal stå opp for et standpunkt i lokale, sentrale valg, og er det noe man bør mene noe om, så er det sannelig fylkesvalget – en enormt viktig sak for Altas framtid.

Flukten fra Finnmark

Det er ikke lett å røyke ut hva som er så forlokkende med å være en tromsværing. En værhane ville sense at det mest er et uttrykk for at man vil bort fra noe, heller enn inn i noe. Sinna og såret fordi man ikke får viljen sin her i Finnmark. Men besinner man seg, er det nesten uvirkelig at vi i Alta kan være på frierføtter til Troms. Det er så absolutt mest å tape på «flukten fra Finnmark».

Alta blir en Troms-landsby

Det politiske bildet nå etter stortingsvalget gir Finnmark en goodwill vi ikke har hatt på år og dag. Den nye regjeringen har signalisert sterk uro for Finnmark – strategisk og befolkningsmessig og det er stor vilje til satsing.

Svelg en mygg, la Finnmark leve

Da er det naturlig nok bedre å være en del av Finnmark – største by nord i Norge vs bakgårdslandsby nord for storbyen Tromsø. Alta vil kunne ta del i den nasjonale satsingen i mye større grad om vi er Finnmark, ikke Troms. Dette er en strategi som alene bør være en tankevekker. Det er lite som tilsier at Alta skal få en slik oppmerksomhet ved å være en del av Troms. I nasjonal tenkning er Finnmark lengst nord, lengst mot øst og mest utsatt.

I Troms taler det meste for at Alta vil leve et liv i mørket - i Tromsøs bakgård. Spør Harstad-folk om deres kamp for tilværelsen i skyggen av Nord-Norges største og mest voksende by. I Finnmark vil Alta kunne ha en lignende posisjon som Tromsø – Alta er absolutt dominerende som befolknings-konsentrasjon. Alta er en buffer mot fortsatt fraflytting fra Finnmark. Det alene vil utløse satsing. Klart Alta vil være hovedstad i Finnmark, selv om Vadsø skal leve vel…

I Troms fylke blir Alta en støysvak mygg – uten brodd, fra provinsen. Alta blir et gjesp i pausen når fylkestinget har en av sine mange betalte pauser…

Vi har venner i Finnmark

Alta har venner i Finnmark, men selvgodheten bør vi ta et oppgjør med –ispedd en smule ydmykhet. «Finnmark» er vår identitet her i Alta – ikke bare er vi altaværinger. Selvsagt er vi ikke tromsboere. Vi bør heller være stolt – skikkelig stort over vår historie som finnmarkinger – dyrke den og utvikle den. Alta – et sted i Finnmark.

Det er store avstander her nord. De blir enda større om vi her i Alta skal være lengst nord i Troms. Vår altastemme er sterk i Finnmark – i Troms et sukk og en utpust. Det er føleri det står i for mange når man ønsker seg ut av Finnmark – såret over at vi ikke blir enda mer hyllet av resten i Finnmark. Ingen må innbille seg at vi får noen heltestatus i Troms. Tromsø takes it all! Og denne utviklingen vil fortsette.

Også for vårt svært aktive næringsliv - egenpromotering av Alta utenfor Nord-Norge, vil det å være størst lengst nord bety mye mer enn å være et sted nord for storbyen Tromsø - som selvsagt ønsker seg all oppmerksomhet selv. Og vil få det.

Hva har vi å tjene på å være en del av Troms?  Pasienttjenester og sykehus vil du øyeblikkelig svare. Det har vi absolutt ingen garanti for. UNN vil ikke være noe nærmere Alta om vi er i Troms. Derimot vil det være mye mer å hente med det faktum at Alta er det desidert største stedet i Finnmark og derfor må ha pasienttjenester som gjenspeiler det. Det vil være lite å hente med slike argumenter i Troms all den tid UNN er der fra før. Et tankekors det og..

Størst lengst nord, et gjesp i Troms

Tromsø er i en ekstrem utvikling – også i nasjonal sammenheng. Det positive er at Finnmark som et samlet fylke faktisk kan være en motvekt og tiltrekke seg ressurser/institusjoner kun i kraft av å være «lengst nord» i Norge. Da er det helt av avgjørende å være en del av nettopp Finnmark.

Fenomenet «Finnmark» er selve institusjon for verden lengst nord i Norge. Det er ikke Troms. Det gir innflytelse, status og markedsverdi. Alta – «en landsby nord i Troms» er en kuriositet. Framtiden er Tromsø by i Nord-Norge og Finnmark/Alta – «Norge lengst nord».

Alta i Finnmark – goodwill i hele Norge

Både Stortinget og regjering har som nevnt stort fokus på nordområder, og her er Finnmark helt sentralt. Med Russlands offensive nærvær i nord blir en satsing på et levende Finnmark helt sentralt. Viljen akkurat nå til å støtte en ny giv for Finnmark er stor og hele det politiske miljø i Norge er enige: Finnmark som et levende samfunn MÅ bestå. Viljen er nå større enn på tiår for en utvikling her nord. Fødselstall skremmer, noen kommuner kan dø hen. Det er et skrekkscenario for sentrale myndigheter akkurat nå. Skal man ta del i denne satsingen er det selvsagt en smartere strategi for Alta å være en del av Finnmark, ikke en landsby i Troms.

Alta - stort nok?

Alta som regionsenter i Finnmark kan ytterligere forsterkes. Men er det forresten et mål at Alta skal vokse ytterligere – med langt flere innbyggere på bekostning av resten av Finnmark? Er det ikke bare positiv at Alta er et stort regionsenter lengst nord i Norge, men med et godt befolket Finnmark ellers også?

Alta som bastion i Finnmark er allerede en realitet. Et liv rundt oss er vel bare av det positive slaget?  En bred satsing i hele Finnmark er positivt for Alta. Men om vi er en landsby i Troms vil denne effekten blekne. Alta vil ta del i denne Finnmarks-satsingen og få goodwill sentralt i hele det norske politiske miljøet om vi nå går inn igjen i vår kulturelle og historiske vugge – Finnmark. Norge ser på Alta som stor by i Finnmark. Det er et faktum. Godt valg!

Øystein Løland

Alta-velger