Jeg viser til det siste av tre leserinnlegg fra Sverre Myrli, fraksjonsleder for Ap i Stortingets transportkomite. Det krever egentlig et langt og utdypende svar basert på fakta, men skal ta en noe kortere versjon for å ikke kjede leserne.

Først av alt må jeg med stor glede konstatere at Myrli liker vår serie om NTP hvor det framkommer at Finnmark kommer særdeles dårlig ut av Nasjonal Transportplan 2022-33 (NTP). Kortversjonen er at av 1077 statlige milliarder brukt på samferdsel de neste 12 år skal Finnmark få rundt tre milliarder, eller rundt en halv prosent.

I serien framkommer det at Ap danner flertall bestående regjeringspartiene, og de rød-grønne partiene Senterpartiet og SV, for prioriteringene i NTP. I tillegg har Ap ikke tiltrådt det som framstår som særdeles viktige merknader for innbyggerne i Eiby, øvrige innbyggere og Ap sine velgere i Alta og øvrige deler av Finnmark. Derimot har Ap vært forslagsstiller og en del av flertallet for en merknad om ny flyplass i Hammerfest, som det er en unison reaksjon mot i Alta-regionen.

Myrlis egne partifeller hevder dette er en prioritering som vil undergrave navstrukturen og at en ny storflyplass vil være en konkurrent til stamflyplassen i Alta, og dermed svekke Finnmarks mulighet for direkteflyavganger sørover. Reaksjonen fra dine egne, Myrli, er at partiets innsats på dette punktet i praksis gjør det nærmest umulig for Ap å drive valgkamp i Alta.

Dette har vi skrevet i våre tre deler om NTP:

Jeg registrerer med glede at Myrli ikke har det minste imot at vi gir plass til reaksjonene fra bygda Eiby, som føler seg sviktet av Ap i NTP behandlingen. Bakgrunnen er at Ap ikke har støttet at Stortinget skal kreve at regjeringen gir oppstartsbevilgning til Eiby/Kløfta over statsbudsjettet i 2022, slik Ap foreslo i sitt alternative statsbudsjett for 2021. Forstår vi Myrli rett så har Ap en hemmelig plan om at prosjektene likevel skal inn i statsbudsjettet for 2022? Kan frustrerte innbyggere og partifeller ta det som et løfte fra Myrli og Ap at dersom partiet kommer i regjering vil Kløfta- og Eiby-prosjektet bli prioritert i statsbudsjettet for 2022?

Så til slutt om Myrlis refleksjoner om Altapostens dekning av NTP i forhold til andre lokalaviser, som fraksjonslederen i over 20 år, i motsetning til Altaposten, har fått sitt budskap på trykk slik han ønsker.

Det er faktisk en vurdering jeg tror jeg kan dele med Myrli. Etter å ha opplevd hans hersketeknikker i ulike former i forbindelse med denne saken, er det lett å se for seg at noen har gitt etter og valgt vekk en kritisk tilnærming, slik at han har fått styre det som har kommet på trykk. Det skremmende er at dette kommer fra en som stadig oftere pekes på som en ny samferdselsminister i en eventuell rød-grønn regjering.

En av hersketeknikkene har vært å framstille, i dette tilfellet, undertegnede som et lettvekter uten kunnskap om verken faglige eller politiske prosesser. Jeg takker for voksenopplæringen, men tro det eller ei, jeg har vært fullstendig klar over forskjellen på forslag, vedtak og det å tiltre/ikke tiltre merknader. Det bør bemerkes at i en langsiktig plan brukes alle tre virkemidler for å vise partienes prioriteringer på kort og lang sikt.

Som takk for voksenopplæringen håper jeg å kunne yte litt til gjengjeld, og da i hvordan politisk troverdighet oppnås. For det første; verken innbyggerne i Eiby, i Alta eller Finnmark er dumme. De vet at fire av 1177 milliarder, under en halv prosent, i realiteten betyr nedprioritering av Finnmark.

De vet at når milliardene i NTP (må vedtas i de enkelte års statsbudsjett) settes i omløp av resten av landet, vil det skje fint lite i Finnmark. Det vil også ramme en anleggsnæring som er viktig for samfunnet i nord, samtidig som resten av næringslivet går glipp av penger som smører samfunnet og skaper aktivitet. Vi vet at nedprioriteringen i denne størrelsesorden skaper et sug sørover som skaper store utfordringer med tanke på å opprettholde folketallet.

Partisympatisører og partikamerater vet at de som tiltrer en merknad gir et sterkt signal om hva partiet vil, i motsetning når man velger å ikke tiltre merknader. For øvrig er dette oppegående folk som fullt i stand til å se at et parti som Ap støtter noen merknader for finnmarksprosjekt, men ikke gjør det for andre, eksempelvis ny Eiby-vei og oppstartsbevilgning i 2022. Summen av vurderingene hos folket gir Arbeiderparti, og andre parti, troverdighet. Eller null troverdighet.

Faksimile fra Altaposten 14. juni 2014. Ap-veteranene Gunnar Mathisen og Odd Olsen, hadde sammen med daværende leder i Alta Ap Bernt Berg og gruppeleder Monica Nielsen, fått samferdselspolitiker Sverre Myrli til Eiby for å ta trafikkutfordringene i øyesyn. Foto: Altaposten

Med ønske om en fortsatt god sommer, og et håp at NTP-serien minner deg og Ap på at Finnmark er et samfunn som fortsatt eksisterer, selv om vi er blitt en anonym del av det nye fylket Troms og Finnmark.

Jarle Mjøen, Politisk redaktør i Altaposten