Kvinners rettigheter er virkelig forbedret hvis vi ser tilbake på hvordan det var før. Vi er kommet langt, men vi er ennå ikke i mål.

Kvinner har kun 75% av de samme rettighetene menn har. Denne prosenten må vi få opptil 100%. Hvorfor er det fortsatt diskriminering? Hvorfor behandles kjønnene annerledes, når de er like mye verdt? Hvordan skulle barn blitt til uten kvinnene? Vi er minst like viktige som menn.

Vi kvinner har rett til kontroll over egen kropp og eget sinn. Vi skal ikke tvangsgiftes. Visste du at hvert år tvangsgiftes 14 millioner jenter? Dette er 39.000 kvinner daglig. Jenter i fattige land er spesielt utsatt. I Niger er 89% av jenter under 18 år gift, og i Tsjad er 77%. Det er mange barn. Disse landene, og i andre fattige land er kvinnene også lite verdsatt og mange opplever vold både hjemme og på gata. De er ikke trygge noen steder. En undersøkelse gjort på verdensbasis, viser at i løpet av livet opplever en av tre kvinner alvorlig fysisk og/eller seksuell vold i løpet av livet. Dette er en tredjedel av den kvinnelige verdensbefolkningen. Det tallet inkluderer også barn under 16 år! Det er grove brudd på rettighetene våre, og det må vi få en stopp på. Vi skal ha de samme rettighetene som menn.

Vi skal ikke bli nektet skolegang eller oppleve vold i eget hjem. Vi skal selv bestemme om vi vil beholde et barn eller om vi vil gå gjennom en tøff tid med abort. I Chile, El Salvador, Malta og Vatikanstaten er abort totalforbudt. Dette gjelder uansett om morens liv er i fare, og om graviditeten er et resultat av voldtekt. Det er galskap. Tenk og måtte bære fram et barn som er et resultat av det verste øyeblikket i hele ditt liv.

Norge er heller ikke uskyldig. Vi har også forskjellbehandling, og diskriminering. I Norge blir 8-16 tusen kvinner utsatt for voldtekt eller voldtektsforsøk hvert år. Mange av disse blir henlagt eller ikke anmeldt i det hele tatt.

Vi opplever også forskjellbehandlingen i arbeidslivet. I Norge er 7 av 10 i regjeringsapparatet menn. Av de 61 statssekretærene og politiske rådgiverne i Norge, er kun 18 kvinner, og 1 av 14 i toppledelsen til FRP er kvinne. I tillegg har menn i Norge i gjennomsnitt 12,5% høyere lønn enn kvinner. Ikke engang Norge, som er et av verdens rikeste land, klarer å behandle kjønnene likt. Kom igjen! Vi klarer bedre.

  Det er ikke slik som før, verden drives ikke av styrke og vold. Du behøver ikke ha muskler for å oppnå noe godt. Det er en ny tid. Det er en tid uten forskjellbehandling, en tid hvor alle er likestilt. Hvor det er likt i yrkene. Lik kjønnsfordeling i styre og stell, og samme lønn. Hvor verdens styres av 50% kvinner og 50% menn, ikke 1% kvinner og 99% menn. Hvor voldtekt er uakseptabelt og fører til straff. Tenk en tid hvor kjønnene blir sett på som likeverdige. En verden med fred, uten vold og brudd på menneskerettighetene.

Dette kan vi oppnå sammen. Med hjelp av hverandre, med hjelp fra hele verden kan vi få den 75 prosenten opp til 100 prosent. Kvinner alene kan ikke klare dette. Vi trenger at menn har samme innstilling som oss. At de er like ivrig etter likestilling, og har like mye lyst på en verden hvor vi kan leve sammen. Klarer vi dette, vil det løse så mange andre problemer, og virkelig styrke samfunnet vårt. Så mange konflikter kan unngås. Det å kunne leve likestilt er grunnleggende og avgjørende for menneskets utvikling. Ikke vær stille! Ikke gi opp! Ikke mist håpet, og hvert fall ikke mist mot!

Rikke Oskal

Ungdomsskoleelev Alta