Varaordfører Jan Martin Rishaug (Sp) mener tiden er moden for at Alta gjennomfører en ny folkeavstemming for å unnslippe Finnmarkssykehuset.

Et populistisk utspill fra den lokale SP bossen.

Men faktisk kan mange i Frp være til dels enig med Sp og Jan Martin i dette utspillet. Dessverre var vel SP en av forkjemperne for løsrivelsen fra Troms fylke.

Joda, undertegnede tror nok Alta Sp kan mene akkurat dette. Dem får jo ingen støtte fra sine egne i regjeringen i kampen for bedre helsetjenester. Gjennom media så vi Sp- toppene valfartet Nordland i demmes helsekamp. Er det noen som har sett de samme Sp-toppene i Alta, for et bedre helsetilbud?

Så her skyter Jan Martin på feilt mål og bommer i tillegg på målet.

Målet er egen regjering og helseministeren. Det er kun helseministeren som kan instruere helseforetakene. Dessverre gir helseforetakene seg katta i hva stortinget og regjering ber dem om å gjøre.

Så hvorfor ikke Sp lokalt angriper målet, som er egen regjering og helseministeren fra Ap, skjønner nok de fleste. Ville samarbeidet internt i samarbeidslaget tåle et slikt utspill fra Sp lokalt?

Derfor angriper Sp i stedet Finnmarkssykehuset som er en ren feilvurdering av dommer Rishaug. Her må nok «VAR» på banen å se på dommerens vurdering.

Men mange i Frp lokalt ser galskapen i dagens styring og spillet om våre helsetilbud, og vil nok være enige med Jan Martin Rishaug om at Alta bør løsrive seg fra resten av Finnmark.

Dessverre blir Alta motarbeidet på de fleste plan av resten av Finnmark. Da er det helt klart fristende å henge seg på tankebanen til SP bossen i Alta.

Får Jan Martin snøballen til å begynne å rulle før snøen forsvinner i år?

God helg!

Svein Berg, Frp

Kommunestyrerepresentant