Finnmark Arbeiderparti trenger en ny samlende leder som forstår behovene og utfordringene i både Finnmark Arbeiderparti og i våre små og store lokalsamfunn.

Vi trenger noen som kan være vår stemme i møte med sentralmakta. En som ikke gir etter, som tør å ta ordet og snakke vår sak. Kristin er et nødvendig pust inn i en organisasjon med behov for nytenkning, ny kurs og en god dose organisasjonsbygging.

Med erfaring og forståelse for nettopp organisasjonsbygging, som representerer arbeidsfolk og som forstår utfordringene folk står i. En som har hatt skoa på, vært ute og kjent på hvordan hverdagen utspiller seg med vanlig jobb og tidsklemme, er det opplagte valget til ledervervet Kristin Rajala.

Vi trenger noen som folk kan kjenne seg igjen i.

Kristin er en tydelig sosialdemokrat og en kraftfull talsperson for oss her nord. Kristin brenner for utvikling av samfunnet og nye arbeidsplasser i Finnmark.

Kristin er en sterk stemme for Finnmark, og for Finnmark Arbeiderparti.

Hennes engasjement til å skape og dele er i tråd med partiets kjerneverdier. Som en erfaren og pålitelig leder og en dyktig kommunikator, vil Rajala kunne få gjennomslag for våre viktige saker. Kristin tar også ansvar i de saker som er vanskelige i Finnmark, og jobber for flertallet når en sak er avgjort.

Vi håper årsmøte gir sin fulle og hele tillit til Kristin Rajala som ny leder i Finnmark Arbeiderparti.

Henning Bråten, Sør Varanger Ap

Gaute Henriksen, Tana Ap

Ørjan Pedersen, Hammerfest Ap