Kjære fylkestingsrepresentanter

Vi skriver til dere for å uttrykke både bekymring og håp knyttet til de viktige beslutningene som skal tas om hurtigbåttilbudet og infrastrukturen på Ingøy. Ingøy har nylig opplevd en bølge av positivitet og økende aktivitet, med nye tilflyttere og økt interesse for bosetting.

Det er etablert nye bedrifter og kulturinstitusjoner, overnattingsmuligheter og det er tro på fremtidig vekst med lokalprodusert bærekraftig energi og sjømatproduksjon. En av hovedgrunnene til denne positive utviklingen er fylkeskommunens vedtak om å bygge en kombibåtkai på Ingøy, et prosjekt som har blitt møtt med stor entusiasme lokalt.

Deler av fiskeflåten som fisker utenfor Ingøy og leverer på Rolvsøy, ligger hele vinteren ved båthavna. Det er viktig at de fremdeles kan oppholde seg der og handle på butikken. Ingøy har rundt 20 fastboende og et stort antall hytte beboere som bruker øya, og det skaper stor trafikk med biler og materialforsendelser. I tillegg er øya vår besøkt av mange turister som er innom i sommerhalvåret, går i fjellene og sykler rundt på øya vår som har 15 km vei og flere små samfunn.

«Hollendaren» som trafikkerer på Ingøy nå fungerer tilfredsstillende, men minimumskapasitet til biler i sommerhalvåret (vi kan ikke ha mindre), og nødvendig heisekapasitet for biler og varer. Det er vanskelig å kutte i båttilbudet, siden vi allerede bestiller båten når vi skal reise, og båten ofte blir kansellert grunnet værforhold.

Det har kommet frem at fylkeskommunen vurderer å erstatte de bilførende hurtigbåtene med skyssbåter i store deler av Vest-Finnmark. For Ingøy, en øy uten veiforbindelse, vil dette være et alvorlig tilbakeskritt. Uten bilførende båter vil det bli umulig å transportere nødvendige varer, samt utstyr og maskiner til øya. Dette vil direkte påvirke vår evne til å vedlikeholde og utvikle lokalsamfunnet, fra enkle oppgaver som bilreparasjoner til viktige prosjekter som veibygging, vannboring, næringsutvikling og energiproduksjon.

Videre har utsettelsen og pausen i realiseringen av kombibåtkaia på Ingøy ført til økende frustrasjon og bekymring blant innbyggerne. I 2014 ble det vedtatt at en ny kai på Ingøy var en prioritert investering. Siden den gang har vi sett at fylkeskommunale midler satt av til Ingøy, har blitt omdirigert til prosjekter i andre deler av fylket.

Dette har skapt en følelse av at løfter ikke blir holdt og at våre behov blir oversett. Senest i 2020 ble det gjort vedtak om at kai skulle bygges på Ingøy. Ved å opprettholde et godt hurtigbåttilbud og oppfølging av vedtaket om å bygge kombibåtkai på Ingøy, vil fylkeskommunen ikke bare sikre grunnleggende tjenester og infrastruktur for innbyggerne. Det vil også stimulere videre vekst og utvikling av vårt unike lokalsamfunn. Det vil sende et sterkt signal om at fylkeskommunen er forpliktet til å støtte alle deler av Finnmark, også de mer avsidesliggende områdene.

Vi forstår at det er mange utfordringer og begrensede ressurser, men vi ber om at dere tar våre bekymringer på alvor og prioriterer prosjektene som direkte påvirker vårt lokalsamfunn og vår fremtid. Måsøy kommune har planer for øya med den nye arealplanen for utvidet nærings arealer som grenser inn mot havna.

Vi står klare til å samarbeide og finne løsninger som tjener hele fylket, og vi håper på en positiv og rask løsning på disse presserende problemene. Vi ber om en avklaring av hva ditt parti vil foreta seg for å sikre samferdselstilbudet til vegløse samfunn i Måsøy kommune, og om dere vil arbeide for å følge opp tidligere vedtak om kombibåtkai på Ingøy.

Vi tar gjerne et møte.

Litt historikk

• I 2014 ble det bestemt at det skulle bygges fergekai i Vikran.

• 26.06.19: Vedtak i FFK om at kai på Ingøy legges til Ryholmneset. Grunnundersøkelser ble gjort samme år.

• 11.11.20: Kaia skal bygges i 2021 og sluttføres i 2022.

• 13.12.20: Vedtak om ny kai flyttes fra Ryholmnes til hurtigbåt kaia.

• 08.08.22: Det ble gjort grunnundersøkelse ved hurtigbåtkaia både i sjø og på land. 7 stk fra fylket var på befaring.

• Midlene som var bevilget ble brukt til et prosjekt i Alta fjorden og dermed utsatt. • Bevilgningen på kr 36,5 mill som nå ligger på vent, er flyttet fra 2023 til 2024.

• Det er allerede brukt 5 mill til 3 utredninger om flytting av kaia. Prosjekteringsarbeidet er gjennomført. Vi forventer at fergekai blir sendt ut på anbud i år, slik at vi får et innspill på om

Ingøy Grendelag

Styret ved leder Evy Berg